محاسبات خودکار آمار مقالات

تعداد دوره‌ها:  4

تعداد شماره‌ها:  11

تعداد مقالات:  87

تعداد نویسندگان:127

تعداد مشاهده مقاله:16,299

تعداد دریافت فایل مقاله: 29,582

نسبت مشاهده بر مقاله:187.34

نسبت دریافت فایل بر مقاله:340.02

-------------------------------

تعداد مقالات ارسال شده:84

تعداد مقالات رد شده:18

درصد عدم پذیرش:21

تعداد مقالات پذیرفته شده:  48

درصد پذیرش:57

زمان پذیرش (روز): 100

تعداد پایگاه های نمایه شده:  5

تعداد داوران:  127

سایر محاسبات خودکار آماری

فراخوان مقاله

فصلنامه رهیافت پیشگیری‏، از همه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه‌های مختلف علمی و پژوهشی دعوت می‌کند تا مقالات خود را به این فصلنامه ارسال کنند.

 

نشریه رهیافت پیشگیری از جرم یک نشریه با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه منتشر می شود.

 این نشریه به منظور فراهم نمودن شرایط علمی و تمرکز بیشتر بر موضوعات پیشگیری از جرم پایه گذاری شده است. هدف این فصلنامه، انتشار مقالات با کیفیت است که یافته های مرتبط با موضوعات مهم حوزه پیشگیری از جرم را گزارش می دهند.

 به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی پیشگیری از جرم، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه پشتیبانی مالی می شود.

 

درباره رهیافت پیشگیری از جرم

 

 • ·         کشور محل چاپ : ایران
 • ·         ناشر: معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه
 • ·         فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 • ·         شاپای چاپی:   در حال دریافت
 • ·         نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • ·         زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         حوزه  تخصصی: پیشگیری از جرم
 • ·         هزینه چاپ مقاله: رایگان
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • ·         نمایه شده: بلی
 • ·         نوع  داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور
 • ·         زمان داوری: حداکثر یک ماه
 • ·         ایمیل مجله:  jcpa.jrl@gmail.com

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 1، بهار 1399، صفحه 13-172 

مقاله مروری

6. راهبردهای نوین پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری

صفحه 145-172

عاطفه عباسی کلیمانی؛ ملیکا محبوبی؛ فاطمه نوری


ابر واژگان