محاسبات خودکار آمار مقالات

تعداد دوره‌ها:   4

تعداد شماره‌ها:   14

تعداد مقالات:   89

تعداد نویسندگان:   156

تعداد مشاهده مقاله:   19,168

تعداد دریافت فایل مقاله:    32,763

نسبت مشاهده بر مقاله:   215.37

نسبت دریافت فایل بر مقاله:   368.12

---------------------------

تعداد مقالات ارسال شده:   110

تعداد مقالات رد شده:   19

درصد عدم پذیرش:   17

تعداد مقالات پذیرفته شده:     59

درصد پذیرش:   54

زمان پذیرش (روز):    101

تعداد پایگاه های نمایه شده:     5

تعداد داوران:   215

سایر محاسبات خودکار آماری

فراخوان مقاله

فصلنامه رهیافت پیشگیری‏، از همه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه‌های مختلف علمی و پژوهشی دعوت می‌کند تا مقالات خود را به این فصلنامه ارسال کنند.

 

نشریه رهیافت پیشگیری از جرم یک نشریه با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه منتشر می شود.

 این نشریه به منظور فراهم نمودن شرایط علمی و تمرکز بیشتر بر موضوعات پیشگیری از جرم پایه گذاری شده است. هدف این فصلنامه، انتشار مقالات با کیفیت است که یافته های مرتبط با موضوعات مهم حوزه پیشگیری از جرم را گزارش می دهند.

 به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی پیشگیری از جرم، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه پشتیبانی مالی می شود.

 

درباره رهیافت پیشگیری از جرم

 

 • ·         کشور محل چاپ : ایران
 • ·         ناشر: معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه
 • ·         فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 • ·         شاپای چاپی:   در حال دریافت
 • ·         نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • ·         زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         حوزه  تخصصی: پیشگیری از جرم
 • ·         هزینه چاپ مقاله: رایگان
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • ·         نمایه شده: بلی
 • ·         نوع  داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور
 • ·         زمان داوری: حداکثر یک ماه
 • ·         ایمیل مجله:  jcpa.jrl@gmail.com

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 4، زمستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. پیشگیری از جرم با تکیه بر فرهنگ عامه

الهه عربشاهی کاشی؛ سعید قماشی


مقاله پژوهشی

3. طراحی الگوی عوامل مؤثر بر بزهکاری با روش فراترکیب

مژگان سعیدی؛ مهران سهراب زاده


مقاله ترویجی

6. پیشگیری از جرم از رهگذر اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری

سید پوزیا موسوی؛ محمد مهدی ساقیان


ابر واژگان