نویسنده = رضا زهروی
تعداد مقالات: 1
1. کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری اجتماعی از جرم

دوره 2، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 109-128

رضا زهروی؛ زهرا قهرمانی