نویسنده = حمیدرضا محمدزاده مهنه
تعداد مقالات: 1
1. نقش انگیزه در تحقق جرم و میزان مجازات در حقوق ایران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 45-64

10.22034/jcpa.2021.246879

محمد قلی زاده سلطان آبادی؛ محمد صفری؛ حمیدرضا محمدزاده مهنه؛ روح‌اله شادمان فخرآبادی