کلیدواژه‌ها = سازمان‌های مردم‌نهاد
نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در ترک وابستگی روانی به مواد مخدر

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 141-170

10.22034/jcpa.2021.247258

محمدرضا رهبرپور؛ علی حاجی ابوالقاسم دولابی