کلیدواژه‌ها = جرم‌شناسی
تعداد مقالات: 3
1. چالش‌ها و راهبردهای سیاست کیفری ایران در پیشگیری از بزه‌دیدگی زنان شاغل

دوره 4، شماره 1، بهار 1400، صفحه 37-60

10.22034/jcpa.2021.246596

سارا بشری؛ فریبا اله یورتی؛ سالار رحیمی


2. پیشگیری کیفری در پرتو کمینه گرایی؛ جلوه ها و چالش ها

دوره 4، شماره 1، بهار 1400، صفحه 61-92

10.22034/jcpa.2021.246597

سیدعلیرضا میرکمالی؛ شیرین باقری؛ الناز جمشیدیان


3. جرم شناسی پدیده فرار از منزل نوجوانان

دوره 3، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 99-124

شهلا معظمی؛ محسن اسماعیلی