کلیدواژه‌ها = پیشگیری
بررسی جایگاه مشارکت‌پذیری مردم در سیاستگذاری‌های پیشگیرانه ضد فساد اداری

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 99-116

زهرا داستان؛ فضل اله فروغی؛ محمدهادی صادقی


آسیب‌شناسی بکارگیری تجهیزات کنترل الکترونیک در پیشگیری از سرقت در اماکن تجاری (شهرستان یزد)

دوره 2، شماره 2، تیر 1398، صفحه 99-118

اکبر رضا زاده؛ محمدرضا پورغلامی؛ منوچهر نصیری


راهکارهای پیشگیری از فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 37-50

غلامرضا محمدنسل؛ علی شکری پور


پیشگیری از فساد سازمانی با تاکید بر دولت الکترونیک

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 99-120

عباس خسروانی


بررسی علل بروز و روشهای پیشگیری از فساد اداری

دوره 0، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 23-48

ولی رستمی؛ حسن کبگانی؛ معین طالبی زاده


پیشگیری ازبزه دیدگی زنان قربانی خشونت درخانواده بابررسی سیاست جنایی تقنینی ایران

دوره 0، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 121-146

محمود مهدوی؛ سینا رستمی؛ هادی کربلایی؛ مینا دیبامهر