کلیدواژه‌ها = پیشگیری اجتماعی
نقش سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از وقوع جرم

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 37-56

محمود مهدوی؛ بی بی فاطمه فلاح الحسینی


پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان در مواجهه با جرایم جنسی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 77-96

عاطفه عباسی؛ عطیه رنگچی


پیشگیری اجتماعی از اعتیاد دانش‌آموزان

دوره 1، شماره 3، مهر 1397، صفحه 109-130

غلامرضا محمدنسل؛ بهروز محجوب