کلیدواژه‌ها = فوکو
ضرورت گفتمان سازی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم

دوره 0، شماره 1، آذر 1396، صفحه 35-44

سهیلا صادقی فسایی؛ سیدمرتضی موسوی