کلیدواژه‌ها = عنصر معنوی
نقش انگیزه در تحقق جرم و میزان مجازات در حقوق ایران

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 45-64

10.22034/jcpa.2021.246879

محمد قلی زاده سلطان آبادی؛ محمد صفری؛ حمیدرضا محمدزاده مهنه؛ روح‌اله شادمان فخرآبادی