کلیدواژه‌ها = پیشگیری از جرم
تحلیل کیفی جرائم شرکتی در حوزه بورس و بازار اوراق بهادار

دوره 4، شماره 4، دی 1400، صفحه 87-116

10.22034/cpaq.2021.540967.1114

علی نجفی توانا؛ مجید قورچی بیگی؛ علی کریمی اسکابنی


پیشگیری از جرم با تکیه بر فرهنگ عامه

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 13-44

10.22034/jcpa.2021.244989

سعید قماشی؛ الهه عربشاهی کاشی


هیئت‌های مذهبی و پیشگیری از جرم

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 65-90

10.22034/jcpa.2021.247100

سلمان عمرانی؛ حامد زارع شحنه


پیشگیری از جرم در نگاه مقام معظم رهبری

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 13-36

10.22034/jcpa.2021.246595

امیر سماواتی پیروز؛ حسن بیگدلی


پیشگیری از جرم از رهگذر اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری

دوره 3، شماره 4، دی 1399، صفحه 14-36

محمد مهدی ساقیان؛ سید پوزیا موسوی


تأثیر بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان بر بزهکاری و پیشگیری از آن

دوره 3، شماره 2، تیر 1399، صفحه 151-178

علی صفاری؛ مهرنوش ایمانی