کلیدواژه‌ها = زندانیان
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر روان‌درمانی یکپارچه توحیدی بر سازگاری و پرخاشگری مردان ساکن در ندامتگاه

دوره 2، شماره 1، بهار 1398، صفحه 57-76

محمد تقی غنم پرور جلالی؛ سیدولی اله موسوی؛ کرجوندانی، ستاره عاطفی؛ سجاد رضائی