کلیدواژه‌ها = مزاحمت جنسی
تعداد مقالات: 2
1. عوامل مؤثر بر آسیب پذیری اجتماعی در نواحی پیراشهری

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 109-126

علیرضا دربان آستانه؛ احمد ایرانخواه کوخالو؛ حسن مومنی


2. عوامل مؤثر بر مزاحمت جنسی زنان در شهر خرمآباد

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 51-72

طاهره نظری