موضوعات = جرائم مواد مخدر
بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با اعتیاد در خانواده‌های کاشانی

دوره 4، شماره 3، مهر 1400، صفحه 65-90

10.22034/cpaq.2021.246880

محسن نیازی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی؛ سحر نقی پور ایوکی


نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در ترک وابستگی روانی به مواد مخدر

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 141-170

10.22034/jcpa.2021.247258

محمدرضا رهبرپور؛ علی حاجی ابوالقاسم دولابی