موضوعات = سیاست جنایی
تعداد مقالات: 2
1. پاسخ‌های نظام سیاست جنایی ایران در پیشگیری از بزهکاری کودکان کار و خیابانی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 9-32

10.22034/cpaq.2021.543691.1134

محمدرضا رهبرپور؛ سعیده السادات سادات الحسینی


2. چالش‌ها و راهبردهای سیاست کیفری ایران در پیشگیری از بزه‌دیدگی زنان شاغل

دوره 4، شماره 1، بهار 1400، صفحه 37-60

10.22034/jcpa.2021.246596

سارا بشری؛ فریبا اله یورتی؛ سالار رحیمی