تعداد مقالات: 47
1. سخن مدیر مسئول؛

دوره 0، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 3-3

محمدباقر الفت


2. سخن سردبیر

دوره 0، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 6-6

امیر رضایی


10. تحلیل جغرافیایی عوامل چیدمان فضا و ارتباط آن با وقوع جرایم شهری (مطالعه موردی: جرایم سرقت و مواد مخدر در شهر تهران)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 13-40

محمدکاظم جباری؛ مهین نسترن؛ محمود محمدی؛ محسن کلانتری


11. رابطه خاستگاه فرهنگی مهاجران با ارتکاب جرائم مواد مخدر

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 13-32

محمداحسان ابراهیمی


12. تأثیر حضور اتباع بیگانه بر وقوع جرم در شهرستان های کرمان و جیرفت

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 13-32

محمود مهدوی؛ الهام شریفی راینی


14. بررسی علل بروز و روشهای پیشگیری از فساد اداری

دوره 0، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 23-48

ولی رستمی؛ حسن کبگانی؛ معین طالبی زاده


15. راهکارهای پیشگیری از فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 37-50

غلامرضا محمدنسل؛ علی شکری پور


16. رابطه تعامل برون‌سازمانی با مدیریت پیشگیری از کلاهبرداری در فضای مجازی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 41-60

ابراهیم داودی دهاقانی؛ علیرضا خمسه


18. تأثیر فرهنگ در فساد اداری با تأکید بر جرم ارتشاء

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 33-50

عباس شیری؛ الهام جعفرپورصادق


19. ضرورت گفتمان سازی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم

دوره 0، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 35-44

سهیلا صادقی فسایی؛ سیدمرتضی موسوی


20. هویت دینی در تعامل با فضای مجازی اینترنت

دوره 0، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 49-76

مجتبی قادی


23. سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه جرایم زیست محیطی با رویکرد پیشگیرانه

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 53-70

حمزه علیپور؛ ابوالقاسم کفشگر


24. عوامل مؤثر بر مزاحمت جنسی زنان در شهر خرمآباد

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 51-72

طاهره نظری


25. تاثیر فضای مجازی در بهبود و توسعه حوزه کسب و کار

دوره 0، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 45-54

امیرناصر اخوان


شماره‌های پیشین نشریه