تعداد مقالات: 87
1. سخن مدیر مسئول؛

دوره 0، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 3-3

محمدباقر الفت


3. سخن سردبیر

دوره 0، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 6-6

امیر رضایی


12. مطالعه نظری - عملی ماده 5 آیین‌نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

علی حسین نجفی ابرندابادی


16. تحلیل جغرافیایی عوامل چیدمان فضا و ارتباط آن با وقوع جرایم شهری (مطالعه موردی: جرایم سرقت و مواد مخدر در شهر تهران)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 13-40

محمدکاظم جباری؛ مهین نسترن؛ محمود محمدی؛ محسن کلانتری


17. رابطه خاستگاه فرهنگی مهاجران با ارتکاب جرائم مواد مخدر

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 13-32

محمداحسان ابراهیمی


18. تأثیر حضور اتباع بیگانه بر وقوع جرم در شهرستان های کرمان و جیرفت

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 13-32

محمود مهدوی؛ الهام شریفی راینی


19. موانع اثربخشی راهبردهای پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای مجازی

دوره 2، شماره 1، بهار 1398، صفحه 13-36

باقر شاملو؛ مهدی کاظمی جویباری


24. تحلیل جرم‌شناختی تخریب جنگل و تصرف منابع‌ طبیعی با رویکرد پیشگیرانه (مورد مطالعه:‌ استان کهگیلویه‌ و بویراحمد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1400

فیروز محمودی جانکی؛ رحیم‌ عسکری‌ کمهری