دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تاثیر روان‌درمانی یکپارچه توحیدی بر سازگاری و پرخاشگری مردان ساکن در ندامتگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1398

سیدولی اله موسوی؛ محمد تقی غنم پرور جلالی؛ کرجوندانی، ستاره عاطفی؛ سجاد رضائی


مقاله مروری

2. پیشگیری از جرائم پولشویی و کلاهبرداری در بستر استفاده از رمزارزهای جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1398

زهرا ایزدی؛ نسترن ارزانیان


3. پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان در مواجهه با جرایم جنسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1398

عاطفه عباسی؛ عطیه رنگچی


مقاله پژوهشی

4. نقش کارکردهای ترمیمی پلیس در پیشگیری از سرقت در محله‌های فرودست شهری اراک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1398

عباس خسروانی


شماره‌های پیشین نشریه