تبیین نقش نورپردازی جداره های شهری در کاهش جرم خیزی و ارتقا امنیت در بافتهای فرسوده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه معماری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی،شهرکرد، ایران. (نویسنده مسئول)

2 استادیار، گروه حقوق، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی،دماوند، ایران. (نویسنده مسئول)

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، شهرکرد ، ایران

چکیده

نورپردازی در زندگی هر شهروندی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد چرا که بخشی از فعالیت هر فرد در شبانه روز و تاریکی شب هنگام روی می دهد از این روی از اهمیت والایی برخوردار است. در واقع با کنکاش و نگاهی دقیق به وضعیت شهرهای ایران و به ویژه بافت های فرسوده و تاریخی این موضوع نمایان می شود که این گونه بافت ها به دلیل آن که از سالیان سال و گاه چند دهه پیش به وجود آمده اند و سپس با گذر زمان و رشد و گسترش فضاهای شهری پیرامونی و متصل شدن آنها به همدیگر به بافتی متراکم و پیوسته تبدیل گشته و از این روی با مشکلاتی از قبیل برهم خوردن تعادل در سطح مناطق روبرو گشته که خود از لحاظ ساختاری و امکاناتی با مشکلاتی نظیر نورپردازی نامناسب در سطح این مناطق روبرو بوده است. در همین ارتباط فقدان نورپردازی مناسب مخاطراتی را برای ساکنان و رهگذران این بافتها به دنبال دارد که از جمله آن می توان به کمبود نور و دید کم در معابر اشاره نمود که منجر به تصادفات و زمین خوردن افراد ضعیف می شود. از سوی دیگر نبود نور کافی و تاریک بودن مکان های شهری در این گونه بافت ها باعث دیده نشدن چهره افراد می شود و شرایط را برای برخی افراد سودجو و سو استفاده کننده آماده می کند و آنها را در انجام کارهای خلاف و ایجاد مزاحمت برای مردم تشویق می نماید و آن را به منطقه ای جرم خیز تبدیل می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the role of urban wall lighting in reducing crime and promoting security in urban decade

نویسندگان [English]

  • Elham Pourmahabadian 1
  • Maryam Afshari 2
  • Mostafa Kazemi 3
1 Assistant Professor, Department of Architecture, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.(Corresponding Author)
2 Assistant Professor, Department of Law, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran.(Corresponding Author)
3 Researcher, Department of Architecture and Urban studies, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Lighting has a special place in the life of every citizen because part of every person's activity takes place during the day and night and in the dark of night, so it is very important. In fact, a closer look at the situation of Iranian cities, especially worn-out and historical textures, shows that such textures have been created for years and sometimes decades, and then over time. And the growth and expansion of the surrounding urban spaces and their connection to each other has become a dense and continuous texture, and therefore has faced problems such as imbalance in the area, which itself is structurally and possibly with problems such as inadequate lighting at the surface. These areas have been faced. In this regard, the lack of proper lighting poses dangers for residents and passers-by in these areas, including lack of light and low visibility in the passages, which leads to accidents and falls of weak people. On the other hand, the lack of sufficient light and the darkness of urban places in such contexts makes people's faces invisible and prepares the conditions for some profiteers and abusers and prepares them to do wrong and disturb people. Encourages and turns it into a criminal area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isfahan
  • Worn Texture
  • lighting
  • visual comfort