نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، شهرام کیفرشناسی ماهیت مجازات های تکمیلی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 91-108]
 • ابراهیمی، محمداحسان رابطه خاستگاه فرهنگی مهاجران با ارتکاب جرائم مواد مخدر [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 13-32]
 • ابراهیمی، مریم پیش‌بینی گرایش به خطرپذیری نوجوانان دختر شهر تهران براساس مولفه‌های تنظیم شناختی هیجان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 61-76]
 • احمدنیا، شیرین بررسی جامعه شناختی تاثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر مناسبات خانوادگی [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 21-34]
 • اخوان، امیرناصر تاثیر فضای مجازی در بهبود و توسعه حوزه کسب و کار [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 45-54]
 • ایرانخواه کوخالو، احمد عوامل مؤثر بر آسیب پذیری اجتماعی در نواحی پیراشهری [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 109-126]
 • ارزانیان، نسترن نقش بانک‌ها در پیشگیری از جرایم بانکداری الکترونیکی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 121-138]
 • اعظمی، رضا جرایم مرتبط با امنیت اخلاقی در فضای مجازی [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 97-120]
 • الفت، محمدباقر سخن مدیر مسئول؛ [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 3-3]
 • الفت، محمدباقر ارزیابی اجرای دوره های امید بر بهبود سلامت معنوی زنان متقاضی طلاق [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 7-22]
 • امام بخش لک، فاطمه نقش پلیس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 71-90]
 • امانی کلاریجانی، امرالله فضای مجازی و واکاوی سیاست های پیشگیرانه در کنترل آسیب های اجتماعی نوپدید [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 89-106]

ب

 • بازوبند، زهرا کیفرشناسی ماهیت مجازات های تکمیلی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 91-108]
 • باوی، علیرضا چالش‌های پیشگیری از جرم از طریق مشارکت نهادهای دولتی [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 73-88]
 • براتی، زهرا تاملی بر کارکرد ابزارها در پژوهش و جایگاه آن در اندازه گیری امور اعتقادی در پیشگیری از وقوع جرم در این شماره بازساخت، رواسازی، پایاسازی و هنجاریابی آزمون نگرش دینی [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 107-128]

ج

 • جباری، محمدکاظم تحلیل جغرافیایی عوامل چیدمان فضا و ارتباط آن با وقوع جرایم شهری (مطالعه موردی: جرایم سرقت و مواد مخدر در شهر تهران) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 13-40]
 • جعفرپورصادق، الهام تأثیر فرهنگ در فساد اداری با تأکید بر جرم ارتشاء [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 33-50]

ح

 • حاجی ده آبادی، محمدعلی مدیریت خطر جرائم ارزی از منظر جرم‌شناسی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 77-96]
 • حسنی، حسین بررسی نقش آموزش مهارت‌های اولیه زندگی بر پیشگیری از بزهکاری (مطالعه موردی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهرکرج) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 51-72]
 • حسینی زاده، سعید تعامل سازه‌های جامعه‌شناختی با پیشگیری از جرم با تأکید بر گرایش به بزهکاری (مورد مطالعه: نوجوانان شهر تهران) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 11-35]

خ

 • خسروانی، عباس پیشگیری از فساد سازمانی با تاکید بر دولت الکترونیک [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 99-120]
 • خمسه، علیرضا رابطه تعامل برون‌سازمانی با مدیریت پیشگیری از کلاهبرداری در فضای مجازی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 41-60]

د

 • داودی دهاقانی، ابراهیم رابطه تعامل برون‌سازمانی با مدیریت پیشگیری از کلاهبرداری در فضای مجازی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 41-60]
 • دیبامهر، مینا پیشگیری ازبزه دیدگی زنان قربانی خشونت درخانواده بابررسی سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 121-146]
 • دیرباز، مرضیه نقش بانک‌ها در پیشگیری از جرایم بانکداری الکترونیکی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 121-138]
 • دربان آستانه، علیرضا عوامل مؤثر بر آسیب پذیری اجتماعی در نواحی پیراشهری [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 109-126]
 • درویشی، صیاد بررسی نقش آموزش مهارت‌های اولیه زندگی بر پیشگیری از بزهکاری (مطالعه موردی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهرکرج) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 51-72]
 • درویشی، صیاد شناسایی دانش خصوصی و مهارت های پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 33-52]

ر

 • رستمی، سینا پیشگیری ازبزه دیدگی زنان قربانی خشونت درخانواده بابررسی سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 121-146]
 • رستمی، ولی بررسی علل بروز و روشهای پیشگیری از فساد اداری [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 23-48]
 • رضایی، امیر نگاه سردبیر به؛ پژوهش و موانع کاربست یافته های آن در امر پیشگیری از وقوع جرم [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 169-179]
 • رضایی، امیر سخن سردبیر [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 6-6]

ز

 • زاهد، سیدسعید آسیب شناسی تغییرات خانواده، با تاکید بر نقش جهانی شدن فرهنگی بر تعاملات جنسیتی و تمایلات جنسی [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 147-174]

س

 • سخایی، ایوب تعامل سازه‌های جامعه‌شناختی با پیشگیری از جرم با تأکید بر گرایش به بزهکاری (مورد مطالعه: نوجوانان شهر تهران) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 11-35]
 • سیف زاده، علی مروری بر دیدگاه‌های جامعه‏ شناختی در مورد فساد اداری [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 73-98]

ش

 • شاکری، یاسر سیاست های اصلاح و درمان فرهنگ محور در زندان های ایران [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 89-108]
 • شیخ موحد، محمدعلی سیاست های اصلاح و درمان فرهنگ محور در زندان های ایران [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 89-108]
 • شیری، عباس تأثیر فرهنگ در فساد اداری با تأکید بر جرم ارتشاء [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 33-50]
 • شریفی راینی، الهام تأثیر حضور اتباع بیگانه بر وقوع جرم در شهرستان های کرمان و جیرفت [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 13-32]
 • شکری پور، علی راهکارهای پیشگیری از فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 37-50]

ص

 • صادقی فسایی، سهیلا ضرورت گفتمان سازی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 35-44]
 • صالحی، علیرضا سیاست های اصلاح و درمان فرهنگ محور در زندان های ایران [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 89-108]
 • صالح صدق پور، بهرام تاملی بر کارکرد ابزارها در پژوهش و جایگاه آن در اندازه گیری امور اعتقادی در پیشگیری از وقوع جرم در این شماره بازساخت، رواسازی، پایاسازی و هنجاریابی آزمون نگرش دینی [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 107-128]

ط

 • طالبی زاده، معین بررسی علل بروز و روشهای پیشگیری از فساد اداری [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 23-48]

ع

 • عطوف، حسینعلی ارزیابی سیاست های کیفری در برابر جرایم خشونت آمیز از طریق تحلیل شاخص های کمّی [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 129-150]
 • علیپور، حمزه سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه جرایم زیست محیطی با رویکرد پیشگیرانه [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 53-70]
 • عندلیب کورایم، مرتضی پیش بینی بزه کاری نوجوانان بر اساس خود کنترلی و اجبار والدینی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 151-168]

ف

 • فرهمند، محمد رضا مدیریت خطر جرائم ارزی از منظر جرم‌شناسی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 77-96]

ق

 • قادی، مجتبی هویت دینی در تعامل با فضای مجازی اینترنت [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 49-76]
 • قادری، سیدعلی فرمان هشت مادهای امام خمینی (ره) با رویکردی پیشگیرانه چه رنگی است؟ [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 55-89]
 • قادری، سیدعلی حق الناس، حقوق جهانی اسلام (ادعای جهانی بودن اعلامیه حقوق بشر) [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 77-96]
 • قاسم لو، موسی نقش بازخوردگیری دراقدامات پیشگیری ازجرم [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 97-120]

ک

 • کاظمی، ملیحه السادات پیش‌بینی گرایش به خطرپذیری نوجوانان دختر شهر تهران براساس مولفه‌های تنظیم شناختی هیجان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 61-76]
 • کاوه، مهدی آسیب شناسی تغییرات خانواده، با تاکید بر نقش جهانی شدن فرهنگی بر تعاملات جنسیتی و تمایلات جنسی [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 147-174]
 • کبگانی، حسن بررسی علل بروز و روشهای پیشگیری از فساد اداری [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 23-48]
 • کربلایی، هادی پیشگیری ازبزه دیدگی زنان قربانی خشونت درخانواده بابررسی سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 121-146]
 • کفشگر، ابوالقاسم سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه جرایم زیست محیطی با رویکرد پیشگیرانه [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 53-70]
 • کلانتری، محسن تحلیل جغرافیایی عوامل چیدمان فضا و ارتباط آن با وقوع جرایم شهری (مطالعه موردی: جرایم سرقت و مواد مخدر در شهر تهران) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 13-40]

م

 • محجوب، بهروز پیشگیری اجتماعی از اعتیاد دانش‌آموزان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 109-130]
 • محمدی، محمود تحلیل جغرافیایی عوامل چیدمان فضا و ارتباط آن با وقوع جرایم شهری (مطالعه موردی: جرایم سرقت و مواد مخدر در شهر تهران) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 13-40]
 • محمدنسل، غلامرضا راهکارهای پیشگیری از فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 37-50]
 • محمدنسل، غلامرضا پیشگیری اجتماعی از اعتیاد دانش‌آموزان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 109-130]
 • میرزاخانی، عبدالرحمن بررسی نقش آموزش مهارت‌های اولیه زندگی بر پیشگیری از بزهکاری (مطالعه موردی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهرکرج) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 51-72]
 • میرکمالی، سید علیرضا نقش پلیس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 71-90]
 • مهدوی، محمود پیشگیری ازبزه دیدگی زنان قربانی خشونت درخانواده بابررسی سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 121-146]
 • مهدوی، محمود تأثیر حضور اتباع بیگانه بر وقوع جرم در شهرستان های کرمان و جیرفت [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 13-32]
 • موسوی، سیدمرتضی ضرورت گفتمان سازی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 35-44]
 • مومنی، حسن عوامل مؤثر بر آسیب پذیری اجتماعی در نواحی پیراشهری [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 109-126]

ن

 • نسترن، مهین تحلیل جغرافیایی عوامل چیدمان فضا و ارتباط آن با وقوع جرایم شهری (مطالعه موردی: جرایم سرقت و مواد مخدر در شهر تهران) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 13-40]
 • نصری، لادن جرایم مرتبط با امنیت اخلاقی در فضای مجازی [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 97-120]
 • نظری، طاهره عوامل مؤثر بر مزاحمت جنسی زنان در شهر خرمآباد [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 51-72]

و