نویسنده = مهدوی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر حضور اتباع بیگانه بر وقوع جرم در شهرستان های کرمان و جیرفت

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 13-32

محمود مهدوی؛ الهام شریفی راینی


شماره‌های پیشین نشریه