اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 110
تعداد پذیرش 59
تعداد پذیرش بدون داوری 13
تعداد عدم پذیرش 19
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 10

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 100
تعداد مشاهده مقاله 20644
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 33516
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 49 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 102 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 142 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 68 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 69 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 258 روز
درصد پذیرش 54 %