اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 170
تعداد پذیرش 79
تعداد پذیرش بدون داوری 18
تعداد عدم پذیرش 44
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 34

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 50
تعداد مشاهده مقاله 12778
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5601
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 43 روز
متوسط زمان داوری 7 روز
متوسط زمان پذیرش 84 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 113 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 41 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 34 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 208 روز
درصد پذیرش 46 %