بررسی جامعه شناختی تاثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر مناسبات خانوادگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

نگارنده در این نوشتار بر آن بوده است تا به وجوهی از زندگی اجتماعی یعنی به تعاملات و مناسبات زندگی افراد خانواده - در چارچوب ارتباطی همسران و نیز در سطح
والدین و فرزندان- بپردازد که می توانسته از پدیده ی گسترش شبکه های اجتماعی در فضای مجازی و اینترنتی تاثیر پذیرد. شواهد، نظریه ها و یافته هایی در چارچوب امتیازات و فرصت ها، همچنانکه، چالش ها و تهدیدها از منظر جامعه شناسی خانواده مورد بررسی قرار گرفته است و ضمن مروری بر ادبیات موجود، به برخی پیشنهادات و راهکارها در جهت کاستن از آسیب های احتمالی و افزایش سودمندی کاربرد شبکه های اجتماعی در جهت تقویت مناسبات خانوادگی اشاره شده است.
در جمع بندی، ملاحظه می شود که تعاملات در فضای شبکه های اجتماعی مجازی نیز که روی دیگر مناسبات در فضای ارتباطی زندگی اجتماعی هر چند دارای ویژگی ها
و امکانات خاص خود در زمینه ی شدت و گستره ی ارتباطات و رفع موانعی چون بعد مکان و در نتیجه، دسترس پذیری تسهیل یافته تری است ارتباطات انسانی را به گونه ی مشابهی در معرض آسیب های شناخته شده ی زندگی مدرن قرار می دهد و در نتیجه، حضور فعال در صحنه ی تعاملات شبکه های اجتماعی مجازی نیز، مستلزم نظارت های اجتماعی متعارف و
اعمال تمهیداتی در جهت حفظ سلامت روابط اجتماعی است هما نگونه که کمابیش در شرایط مناسبات در شبکه ی روابط غیر مجازی صادق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological study of the effects of virtual social networks on family relationships

نویسنده [English]

  • Shirin Ahmadnia
Faculty member
چکیده [English]

In this paper, the purpose of author is working on social life which means working on interactions between family members
– especially among couples and also among parents and their children – so that can be affected by expansion of social
networks in cyberspace and internet.
According to evidences, theories and findings, although social networks have several opportunities and advantages,
but from perspective of the sociology of family have some challenges and threats and is mentioned to some proposals
and strategies which can decrease possible damages and increase efficiency of social networks in order to reinforcement
of family relations.
In conclusion, it seems interactions in virtual social networks, which is a kind of interaction in real social life, (although
has its features and facilities in the rate and area and also removing the obstacle such as long distance, and
so facilitates availability) it exposes the human relationships to well-known harms of modern life. Thus active presence
in social networks interactions needs conventional supervisions and applying some arrangement in order to protest
social relationships, such as it exists in actual relationships more or less.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • family relationships
  • sociology of family
  • intergenerational relationships
الف- فارسی
2[ نمک دوست، حسن ) 1391 ( مقدمه مترجم، در کتاب ایسابریگز و پیتر برک، تاریخ [اجتماعی رسانه ها، از گوتنبرگ تا اینترنت، ترجمه حسن نمک دوست تهرانی، تهران:
انتشارات همشهری.
3[. مدیریت خانواده؛ لازمه برخورد با شبک ههای اجتماعی , کد خبر: ۹۸۷۸, تاریخ [۱۳ :۱۵ - انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۰
http://www.gerdab.ir/fa/news/9878/
14 فروردین 92 , 4[.-سبک زندگی کاربران شبکه های اجتماعی, کد خبر: ۱۹۵۷۸۲ [http://www.mashreghnews.ir/fa/news/195782/
6[- بریگز، ایسا، و برک، پیتر ) 1391 ( تاریخ اجتماعی رسانه ها، از گوتنبرگ تا اینترنت، [ترجمه حسن نمک دوست تهرانی، تهران: انتشارات همشهری.
9[-باشگاه خبرنگاران ) 1391 ( "سهم شبکه های اجتماعی در تضعیف [، روابط خانوادگی"، کد خبر: 3627988 ، چهارشنبه 11 اردیبهشت 1392
http://www.yjc.ir/fa/news سهم شبکه های اجتماعی در تضعیف روابط خانوادگی
11 [. بد و خوب شبکه های اجتماعی را بدانیم / کد خبر : 478747 , تاریخ انتشار : ۱۴ [http://www.iranvij.ir اسفند ۱۳۹۰
ب- انگلیسی
[11]- http://www.cyberconf.ir/StaticPagesSL/introduction.aspx
[12]- Postman, Neil (1993). Technopoly: The Surrender of Culture to Technology.
New York: Vintage Books.
[13]- http://www.safamily.org.za/index.php?showcontent&-global[uid]=17404-%28Strengthening-Your-Marriage%29-How-can-weuse-
social-media-to-strengthen-our-marriage?
[14]- http://www.coronadivorce.com/Divorce-Blog/2012/January/The-effects-of-Social-Networking-on-a-Marriage.aspx (Posted on Jan 30, 2012)
[15]- http://www.deseretnews.com/article/865576858/Social-media-impacts-real-relationships.html?pg=all
[16]- http://www.education.com/reference/article/pros-cons-social-networking-teenagers/
[17]- http://www.parentfurther.com/technology-media/social-networking/benefits