نقش بانک‌ها در پیشگیری از جرایم بانکداری الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران، ایران.

2 حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه کاشان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: با روی کارآمدن فضای سایبر و پیشرفت فناوری‌های نوظهور، جهان با ساحتی برای تعاملات الکترونیکی و دخالت کمتر عناصر انسانی مواجه شد. فضای سایبر عرصه‌های مختلفی را با تغییرات شگرفی رو به رو ساخت، که یکی از این عرصه‌های پیشگام، صنعت بانکداری است. مسلم است که در پَسِ خدمات شایان بانک‌ها در چارچوب منحصر به فرد سیستم بانکداری الکترونیکی، صنعت بانکداری با تهدیدات و مخاطرات نوظهوری نیز مواجه است. ناامنی فضای اینترنت و نظام بانکداری الکترونیکی، از مهمترین مخاطرات مطرح در این حوزه به شمار می‌آید. شایان توجه است که استفاده از تدابیر پیشگیرانه، یکی از راه‌های برقراری امنیت و انتظام جوامع است.
روش شناسی: پژوهش حاضر با تکیه بر نظرات حقوقی، داد‌ه‌ها و آموزه‌های علمی گردآوری شده از میان کتاب‌ها، مقالات، پایان نامه‌ها و پایگاه‌های اینترنتی صورت پذیرفته است. افزون بر این، نوع پژوهش فرارو، به صورت کاربردی و شیوه نگارش آن توصیفی است. در این میان به قوانین جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین‌المللی نیز توجه ویژه شده است.
یافته‌ها و نتایج: در عصر دوم اینترنت و روی کارآمدن فناوری نوظهور بلاک‌چین، کارآیی پیشگیری وضعی از جرم در گرو بهره‌جویی از فناوری‌های نوین و گرایش به سوی به کارگیری تدابیر پیشگیرانۀ فنی است، زیرا در دنیای هوشمندی اشیاء -که بانکداری الکترونیکی در بستر آن فرصت بروز می‌یابد -، ماهیت محیط سایبر به گونه‌ای است که بانک‌ها را ناگزیر از اتخاذ تدابیر پیشگیرانۀ فنی می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Banks in Preventing Electronic Banking Crime

نویسندگان [English]

  • Nastaran Arzanian 1
  • marziyeh dirbaz 2
1 Law, university of Judicial Sciences and Administrative Services tehran, iran.
2 Criminal law & Criminology, Kashan University, iran.
چکیده [English]

Background and aim: With the advent of cyberspace and the advancement of
emerging technologies, the world faces an area of electronic interactions and less
human elemental interference. The cyberspace has created a number of different
areas, with one of these pioneering areas being the banking industry. It is certain
that, besides the services of banks in the unique framework of the electronic
banking system, the banking industry faces threats and emerging risks. Insecurity
of the Internet and e-banking is one of the most important issues in this field. It
is noteworthy that the use of preventive measures is one of the ways in which the
security and safety of communities are enforced.
Methodology: The present research is based on legal opinions, scientific data
collected from books, articles, theses and websites. In addition, the type of
research used is descriptive. Meanwhile, special attention has been paid to the
laws of the Islamic Republic of Iran and international documents.
Findings and conclusion: In the second internet era and the advent of Blockchain’s
emerging technology, the effectiveness of crime prevention depends on the use
of modern technologies and the trend towards adopting precautionary measures,
because in the world of intelligence of objects - where electronic banking is in the
context of that opportunity Emerges - the nature of the cyber environment is such
that it forces banks to take technical preventive measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Banking
  • Security
  • Cyber Crime
  • Crime Prevention