پیشگیری اجتماعی از اعتیاد دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه آزاد اسلامی کرج

چکیده

زمینه‌ و هدف: مسئله اعتیاد زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات و مسائل اجتماعی است که به‌صورت یک معضل اجتماعی، روانی و بهداشتی درآمده و بشریت را در معرض خطر جدی قرار داده است. برخی از نگرانی‌ها حاکی از آن است که سن اعتیاد به 13 سال کاهش‌ یافته و این به ‌معنی باز شدن پای اعتیاد به مدارس است. هدف از این پژوهش بررسی و شناسایی راهکارهای پیشگیری اجتماعی از اعتیاد دانش‌آموزان است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است که داده‌های آن، از طریق روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی، جمع‌آوری شد. جامعه آماری پژوهش، شامل دانش‌آموزان، کارشناسان، قضات، وکلا و در نهایت دبیران و اولیاء مربیان هستند که از میان آنها با روش تصادفی طبقه­ای، 150 نفر انتخاب شدند.
یافته‌ها و نتایج: براساس یافته‌های پژوهش، از جمله راهکارهای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، ارتقای مهارت‌های اساسی از جمله مهارت نه گفتن، مهارت مدیریت خطر و ارتقای آگاهی‌های عمومی و اختصاصی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Prevention of Student Addiction

نویسندگان [English]

  • gholamreza mohammad nasl 1
  • behrouz mahjoub 2
1 Faculty member of Amin University of Police
2 Islamic Azad university Karaj Branch Faculty Law & Political Sience
چکیده [English]

Background and Aim: Addiction is the root of many social problems that have become social, psychological and health harms and put humanity at serious risk. Some concerns indicate that the age of addiction has fallen to 13, which means opening up the school of addiction. The purpose of this study is to investigate and identify social prevention strategies for student addiction.
Methodology: The present study is a descriptive-analytic study whose data were collected through library and field studies. The statistical population of the study included students, experts, judges, lawyers and, finally, teachers and parents of teachers, among whom 150 were selected randomly.
Findings and conclusion: Based on the findings of the study, adolescents' prevention strategies, promotion of basic skills such as lack of knowledge, risk management skills and promotion of general and specific knowledge are among the findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Prevention
  • Addiction
  • Prevention of Addiction
  • Drugs
  • High School Students

 

Social Prevention, Addiction, Prevention of Addiction, Drugs, High School Students

ابراهیمی، شهرام. (1396). جرم‌شناسی پیشگیری. جلد اول. تهران: نشر میزان
ابراهیمی، علی‌اکبر. (1395). صد سؤال والدین در مورد اعتیاد. تهران: نشر نوشته
احترامی، مهرداد و وطن‌پرست، ابوالفضل. (1393). چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله. فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، 1(1).
اسعدی، سید حسن. (1389). پیشگیری از اعتیاد. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان
انوری، حسن. (1381). فرهنگ بزرگ سخن. جلد اول. تهران: انتشارات سخن
بهرامی احسان، هادی. (1393). اعتیاد و فرایند پیشگیری. تهران: سمت
پسندیده، عباس و کیومرثی، محمدرضا. (1393). درآمدی بر پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اسلامی. تهران: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
پیکهارت، کارل. (1388). کلیدهای پیشگیری و مقابله با اعتیاد در نوجوانان. (مسعود هومان، مترجم). تهران: انتشارات صابرین
جزایری، علیرضا و سلیمانی نیا، لیلا. (1396). مجموعه پیشگیری از اعتیاد. تهران: نشر دانژه
جمالی، اختر و قربانی، مجید. (1386). مدل پیشنهادی آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس از نظر دانش‌آموزان و معلمان کشور. فصلنامه پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 29
حسینی نسب بازکیانی، سیده معصومه. (1391). مقایسه ویژگیهای شخصیتی - سلامت روان‌شناختی و سبک دلبستگی افراد بهبود یافته و بازگشت کننده به مصرف مواد مخدر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور
دارابی، شهرداد. (1395). پیشگیری از جرم در مدل مردم‌سالار سیاست جنایی. تهران: نشر میزان
دست سنگ، لیلا. (1389). پیشگیری و درمان معتادان. تهران: انتشارات ناصر
رجبی پور، محمود. (1391). پژوهشی در مبانی پیشگیری اجتماعی رشد مدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان. تهران: نشر میزان
رستمی، یعقوب. (1388). بررسی شیوه‌های اثربخش پیشگیری از اعتیاد (مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه در سال 87). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی
رضایی قرقشه، فهیمه. (1386). روان‌شناسی شادکامی و موفقیت. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 4(41).
محمد نسل، غلامرضا. (1393). کلیات پیشگیری از جرم. تهران: نشر میزان
میری آشتیانی، الهام. (1384). جامعه‌شناسی اعتیاد در ایران امروز. تهران: نشر مهاجر
ولش، براندون سی و فارینگتون، دیوید پی. (1394). دانشنامه پیشگیری از جرم آکسفورد. (به کوشش حمیدرضا نیکوکار). تهران: نشر میزان