سرمقاله: پیشگیری از جرم اولویت فراقوه‌ای و مشارکتی جامعه

سخن سردبیر

چکیده

توسعه متوازن اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و انسانی جامعه ضمن ابعاد ایجابی و ارتقاء شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و انسانی آن، مستلزم تحقق ابعاد سلبی توسعه نیز هست. جرم به‌ عنوان پدیده‌ای که مخل زندگی اجتماعی است از مهمترین مواردی است که کاهش و پیشگیری از وقوع آن به عنوان یکی از ابعاد سلبی توسعه، همواره مورد توجه بوده است. در این میان تجربه مشترک بشری در قرون و اعصار گذشته حاکی از آزمودن راهکارهای مختلف در مقابل پدیده مجرمانه و به مرور زمان اصلاح و بهبود رویکردها در مقابله با جرم است. این تاریخ نسبتاً طولانی، اولین صفحات خود را با برخورد کیفری با پدیده مجرمانه آغاز کرده است. بشر با این پندار که مجازات مجرمان باعث تحمل درد و رنج از سوی آنان شده و از یک‌ سو، فرد مجرم را از تکرار جرم باز می‌دارد و از سوی دیگر با عبرت‌آموزی دیگران موجب بازدارندگی جمعی خواهد شد، استفاده از ابزار کیفری را به ‌عنوان با سابقه‌ترین شیوه مقابله با جرم در قرون متمادی آزموده است. از این رو، مجموعه نهادهای عدالت کیفری را می‌توان پیش‌ قراولان جبهه مقابله با جرم دانست و چنین انگاشت که این نهادها دیرپاترین بخش نهادهای مقابله با جرم را در تاریخ تلاش‌های پیشگیرانه بشری تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevention of crime is an overarching and participatory priority of society

چکیده [English]

The balanced social, economic, cultural and human development of society, while promoting its social, economic, cultural and human dimensions, requires the realization of the dimensions of development. Crime as a phenomenon that is a disadvantage of social life is one of the most important cases that reducing and preventing its occurrence as one of the main dimensions of development has always been considered. In the meantime, the common experience of humankind in the ages of the ages suggests testing different approaches to the criminal phenomenon and, over time, improving and improving the approaches to crime. This relatively long history has started its first pages of criminal offense with a criminal phenomenon. Human beings, with the view that the punishment of the perpetrators suffered from their suffering and on the one hand, would prevent the perpetrator from repeating the crime and, on the other hand, by deterring others from persuasion, will use collective punishment as the The most advanced way to deal with crime is through the centuries. Hence, a set of criminal justice institutions could be considered as anti-crime front-guards, believing that these institutions constitute the longest-serving part of crime prevention institutions in the history of pre-emptive humanitarian efforts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime prevention
  • parachute priority
  • community participation