آسیب‌شناسی بکارگیری تجهیزات کنترل الکترونیک در پیشگیری از سرقت در اماکن تجاری (شهرستان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه امنیت داخلی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 گروه جغرافیا،دانشکده دافوس،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

یکی از مسائلی که امروزه شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند، جرم سرقت است. در این میان، سرقت از امکان تجاری، ضمن افزیش هزینه‌های مادی و معنوی در جامعه، امنین و احساس امنیت شهروندان را با کاهش جدی روبرو می‌سازد. هدف این تحقیق، آسیب‌شناسی بکارگیری تجهیزات الکترونیکی در پیشگیری از سرقت از اماکن تجاری است.
روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع پیمایشی است. داده‌ها با ابزار پرسشنامه و با استفاده از شیوه هدفمند از 40 نفر از مغازه‌داران شهرستان یزد گردآوری شده است. در نهایت پرسشنامه‌های تکمیل شده در برنامه SPSS وارد گردید و تجزیه و تحلیل لازم به عمل آمد.
یافته‌های تحقیق نشان داد پتانسیل‌های بالقوه استفاده از تجهیزات الکترونیکی در اماکن تجاری و ساختمان‌های شهری در کاهش یا جلوگیری از سرقت توجه کمتری می‌شود. تجهیزات الکترونیکی کمتر از نیمی از مغازه‌ها سالم نبوده و کیفیت دوربین‌ها و سایر تجهیزات الکترونیکی در حد متوسط بوده است. تبحر اکثر مغازه‌داران در استفاده از تجهیزات الکترونیکی در حد متوسط بود. با بررسی میزان سرقت در اماکن تجاری دارای تجهیزات الکترونیکی و همچنین فاقد تجهیزات الکترونیکی، مشخص شد که هرچه مغازه‌ها به تجهیزات الکترونیکی بیشتر و به‌روزتر مجهز باشند تأثیر بسزایی در روند پیشگیری از سرقت اماکن تجاری خواهند داشت.
نتایج تحقیق نیز حاکی از آن است که می‌بایستی بسته به نوع مکان تجاری و نوع کالای عرضه شده در آن مکان تجاری، تجهیزات الکترونیکی متناسبی را به‌کار گرفت تا با خلق گونه‌ای از فضا، امکان نظارت را زیاد یا نحوه دسترسی به مناطق جرم‌خیز سرقت را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of using electronic control equipment in the prevention of theft in commercial premises (Yazd city)

نویسندگان [English]

  • akbar rezazadeh 1
  • mohammad reza pourghoolami sarvandani 2
  • Manouchehr Nasiri 3
1 Assistant Professor, Department of Internal Security, Amin University of Law Enforcement Sciences
2 Department of Geography, Faculty of Dafos, Amin University of Police Sciences, Tehran, Iran
3 Master of Disciplinary Management, Amin University of Law Enforcement Sciences
چکیده [English]

Background and Objective: One of the major problems faced by large cities today is the crime of robbery. Meanwhile, robbery of commercial opportunities, while increasing material and spiritual costs in the community, will endanger the security and security of citizens. Despite the fact that the police are using popular capacities to reduce the theft of commercial premises, there are some challenges in this regard, which aims to exploit electronic equipment in the prevention of theft of commercial premises.
Methodology: The method used in this research is a survey. Data were collected using a questionnaire and using a targeted method from 40 shop owners in Yazd city. Finally, completed questionnaires were entered into the SPSS program and analyzed.
Results: The findings of the study showed that the potential potential of using electronic equipment in commercial buildings and urban buildings in reducing or preventing theft was less attention. Electronic equipment was less than half of the shops, and the quality of cameras and other electronic equipment was modest. The wisdom of most shopkeepers was modest in the use of electronic equipment.
Conclusion: The results of the research indicate that, depending on the type of business location and the type of goods supplied at that location, they should use the appropriate electronic equipment to create a kind of space, allow for high monitoring or access to corrupt areas of theft Reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Control Equipment
  • Robbery
  • Prevention
  • Commercial Places
  • Pathology