سرمقاله: فضای مجازی، فرصت بی‌نظیر بهره‌وری و گستره نامحدود جرایم سایبری

سخن سردبیر

چکیده

پیشرفت روزافزون بشر در مسیر علم و فناوری همچنان که ساحت‌های جدیدی از امکانات و قابلیت‌های نوین در بهره‌مندی از حیات را فراروی وی می‌گشاید، به‌  موازات آن گستره‌های جدیدی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های بالقوه و یا بالفعل را نیز برای او به بار می‌آورد. در چند دهه اخیر، توسعه علوم رایانه‌ای و نفوذ امکانات دیجیتالی در اجزای مختلف زندگی انسان، موجب تسهیلات عمده‌ای در زندگی بشر شده است، ارتباطات صوتی و تصویری و چندرسانه‌ای، انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و مبادلات علمی و حتی برنامه‌های مبتنی بر تفریح و سرگرمی و گذران اوقات فراغت به تدریج در فضای مجازی استقرار یافته و ضمن گسترش دادن به ابعاد کاربردی فضای مجازی، زندگی روزمره بشر را به حضور و بهره‌برداری از فضای مجازی منوط و وابسته کرده‌اند. گسترش روزافزون ضریب نفوذ اینترنت به عنوان بستر اصلی گسترش حضور و بهره‌برداری افراد از فضای مجازی موجب شده است که برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران مدیریت اجتماعی از کاروان پرشتاب گرایش به فضای مجازی عقب بمانند و نتوانند در استفاده مطلوب از فضای مجازی قاعده‌گذاری کنند. بخش عمده‌ای از این واماندگی در برابر رشد و توسعه حضور انسان‌ها در فضای مجازی به ویژگی‌های اختصاصی فضای مجازی در برابر فضای حقیقی و فیزیکی بازمی‌گردد. گستردگی زمینه‌های بهره‌وری از فضای مجازی و ویژگی‌های آن موجب شده است که به تدریج بشر زیست در دو فضا را تجربه کند و همچنان‌ که در طی قرون و اعصار با چالش‌های زیست بوم فیزیکی و حقیقی مواجه بوده و با آنها دست و پنجه نرم کرده است، با چالش‌های جدید، پیچیده و ناشناخته زندگی در فضای مجازی مواجه شود و تلاش کند تا راهکارهای مقابله با این چالش‌ها را بیابد. انتقال بخش مهمی از زندگی انسان‌ها و نیز اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی به فضای مجازی، این فضا را با چالش جدی به نام وقوع جرم در فضای مجازی مواجه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Editorial: Cyberspace, Unlimited Productivity, and Unlimited Cybercrime

چکیده [English]

The increasing progress of science and technology as it opens up new areas of new possibilities and opportunities for the enjoyment of life, it also brings with it new spheres of potential or actual concern and concern. In the last few decades, the development of computer science and the penetration of digital capabilities into various components of human life have led to major facilitation of human life, audio and video and multimedia communications, economic and commercial activities and scientific exchanges, and even entertainment and entertainment programs. And leisure time has gradually been deployed in cyberspace and, while expanding the functional dimensions of cyberspace, human beings' daily lives have become dependent on the presence and exploitation of cyberspace. The increasing spread of Internet penetration as a key platform for expanding the presence and exploitation of cyberspace has led social media planners and practitioners to lag behind the fast-moving convoy and fail to regulate the optimal use of cyberspace. Much of this stumbling block against the growth and development of human presence in cyberspace is attributed to the specific features of cyberspace over real and physical space. The vast expanses of cybersecurity and its features have made it possible for humans to gradually experience life in two spaces and continue to face and cope with the challenges of the physical and real ecosystem over the centuries and centuries, Faced with the new, complex and unknown challenges of living in cyberspace and trying to find solutions to these challenges. The transfer of an important part of human life as well as legal entities, both governmental and non-governmental, to cyberspace has posed a serious challenge to cyber crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Editorial
  • cyberspace
  • cybercrime