پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی جرم‌ستیز (مورد مطالعه: منطقه نیاوران و باقرشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی. دانشکده حقوق، دانشگاه تهران

چکیده

زمینه و هدف: از زمان ظهور تفکر علمی در خصوص بزهکاری و راه‌های پیشگیری از آن، ابتدا توجه جرم‌شناسان به شخص مجرم و اصلاح و بازپروری بزهکاران معطوف بود ولی از چند دهه قبل تمرکز بر پیشگیری از جرم از رهگذر توجه به بزه‌دیدگان و اقدام‌های آنها برای کاهش انگیزه مجرمان به منظور ارتکاب جرم و نیز تاثیر طراحی محیطی بر میزان جرائم بررسی شده است. فرآیندی که توجه به آن موجب شد تا افراد در مناطق مختلف بتوانند با اعمال اصول پیشگیری محیط‌ محور، از امنیت محل زندگی خود لذت برده و از جرم و هراس ناشی از آن در امان بمانند. در این پژوهش با مطالعه دو محله متفاوت شهر تهران (محله نیاوران و مقایسه آن با محله باقرشهر تهران) سعی شده تا در سطح کوچکی، نحوه بکارگیری اصول مناسب پیشگیری و طراحی محیطی جرم‌ستیز در این دو منطقه و تاثیر آن بر میزان جرائم ارزیابی و مقایسه شود. پرسش اصلی پژوهش آن است که چگونه می‌توان با تلفیق اصول ساده پیشگیری از جرم با تاکید بر تدابیر پیشگیری محیطی، به برقراری امنیت و کاهش جرم در مناطق مختلف مسکونی، خیابان‌ها و کوچه‌ها، کمک کرد.
روش‌شناسی: روش تحقیق در پژوهش حاضر، ترکیبی از دو روش تحلیلی- توصیفی و میدانی است. به این منظور منابعی در خصوص طراحی مهندسی شهری و اصول معماری جرم‌ستیز مطالعه شد و با مراجعه به افراد و مراجع دارای صلاحیت با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه مطالب تکمیل شد و برای تحلیل و مستندسازی داده‌ها عکس­برداری از دو محله نیز انجام شد.
یافته‌ها و نتایج: ارزیابی موردی دو محله منتخب شهر تهران در این پژوهش و بررسی‌های میدانی مؤید این نکته هستند که بیشتر جرائم در مناطقی رخ می‌دهند که در آنها فرصت کافی ارتکاب جرم به دلیل ضعف در طراحی محیطی و معماری مهیا بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crime Prevention through Environmental Design of Hot Spots (Case Study: Niavaran and Baghershahr)

نویسندگان [English]

  • Abbas Shiri 1
  • Samira Azizi 2
1 Faculty member of Tehran University
2 Master of Criminal Law and Criminology. Faculty of Law, University of Tehran
چکیده [English]

Background and Aim: Since the emergence of scientific thinking about crime and ways to prevent it, criminologists have been focusing on the perpetrator, correcting and rehabilitating criminals for decades. However, since the past few decades, the focus has been on crime prevention through attention to crime victims and their actions for the decline in the motivation for offenders to commit crimes and the impact of environmental design on crime rates have been investigated. In present research, by studying two different neighborhoods of Tehran (Niavaran neighborhood and comparing it with Baghershahr neighborhood of Tehran), it is attempted at a small level, how to apply proper principles of crime prevention and environmental design in these two areas and its impact on crime rate. The main question of this research is how to integrate the simple principles of crime prevention with emphasis on environmental prevention measures to help establish security and reduce crime in different residential areas, streets and alleys.
Methodology: The research method in this study is a combination of two analytical-descriptive and field methods. For this purpose, resources related to urban engineering design and the principles of criminal architecture were studied and completed by interviewing individuals and authorities using interviews and questionnaires.
Findings and conclusion: The case study of the two selected neighborhoods of Tehran in this study and field studies confirm that most crimes occur in areas where there is ample opportunity for committing crimes because of a lack of environmental design and architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delinquent
  • Principles of Hot Spot Environmental Design
  • Crime Reduction
  • Niavaran
  • Baghershahr
اعتمادی‌فر، سیداحسان. (1387). نقش روشنایی شهری و طراحی نورپردازی در امنیت شهر تهران (با تاکید بر اصول صحیح نورپردازی در مناظر شهری). دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران. تهران، شهرداری تهران.
ایرانمنش، نسیم و بیگدلی، الهه. (1392). پیشگیری از جرائم توسط طراحی محیطی. تهران: انتشارات هنر معماری قرن.
بازوندی، فرشاد و شهبازی، مهرداد. (1393). نقش سرزندگی در ایجاد تصویر ذهنی شهروندان و میزان بهره‌گیری از فضای شهری (مطالعه موردی پیاده‌روهای خیابان سپهسالار تهران)، شماره 1.
پودراتچی، مصطفی. (1372). فضاهای بدون دفاع. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران.
جیسون، سوزان. (1387). طراحی محیطی جرم‌ستیز. محسن کلانتری و ابوذر سلامی، مترجمان. تهران: مرکز تحقیقات کاربردی پلیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
فردین خواه، علی و نجیبی، مریم. (1385). زنان و ترس از جرم در فضای شهری. نشریه رفاه اجتماعی، 6(22)، صص 109-130.
فریدطهرانی، سایه. (1390). ترس در فضای شهری. تهران: آرمانشهر.
فقیهی، مهدی و رفعتی اصل، عزیز. (1389). پلیس و راهبردهای وضعی پیشگیری از جرم. نشریه انتظام اجتماعی، 2(1)، صص 63-97.
کلکوهن، ایان. (1387). طراحی عاری از جرم. مهرداد رایجیان و حمیدرضا عامری، مترجمان. تهران: میزان، تهران.
مطلبی، قاسم. (1380). روانشناسی محیطی دانشی نو در خدمت معماری و طراحی شهری. نشریه هنرهای زیبای دانشگاه تهران، شماره 10.