راهبردهای نوین پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، پردیس خواهران. تهران. ایران

2 کارشناسی حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، پردیس خواهران. تهران. ایران

چکیده

زمینه و هدف: به موازات نفوذ گسترده فضای مجازی در هر دو سطح کلان (حاکمیتی) و خرد (شهروندان)، تأمین امنیت آن نیز در کانون توجه قرار گرفته است. هر چند همه فعالیت‌های بزهکارانه در فضای مجازی از جهات موضوع، انگیزه بزهکار، اهمیت و آثار رفتار ارتکابی یکسان نیستند اما از این جهت که تمام رفتارهای بزهکارانه به نوعی امنیت را در این فضا خدشه‌دار می‌سازند با رفتارهای بزهکارانه در فضای حقیقی اشتراک دارند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل راهبردهای نوین پیشگیری از جرائم سایبری انجام شد.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است. داده‌ها‌ی پژوهش به شیوة استقرایی - قیاسی و ضمن بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای به بررسی انواع سیاست‌های پیشگیرانۀ کیفری و غیر کیفری در عرصۀ حقوق داخلی و بین‌المللی پرداخته است.
یافتهها: باید در نظر داشت که جرائم در فضای سایبر، در بستری متفاوت و با کیفیت خاصی ارتکاب می‏یابند بنابراین هر اقدام پیشگیرانه‏ای اعم از پیشگیری اجتماعی، وضعی و کیفری باید متناسب با این فضا تدارک دیده شود. بر این اساس و با عنایت به ویژگی‏های خاص جرائم سایبری، رویکرد رویارویی با این جرائم، نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه خاص و در قالب پیشگیری اجتماعی است.
نتایج: از جمله اقدامات پیشگیری اجتماعی از وقوع جرائم سایبری می‌توان به برنامه‏های خانواده‏مدار، تدابیر آموزشی - سایبری، بالابردن سواد رسانه‌ای، تنظیم کدهای رفتاری، اطلاع‏رسانی و اطلاع‏گیری، مشارکت و اجماع‏گری، ارتقای پاسخگویی و شفافیت، فرهنگ‏سازی و تولید رسانه‏ای اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Strategies to Prevent Cyber Terrorism

نویسندگان [English]

 • atefeh abbasi kalimani 1
 • melika mahboubi 2
 • fatemeh noori 2
1 Assistant Professor of Law, Imam Sadegh (AS) University, Sisters Campus. Tehran. Iran
2 Bachelor of Law, Imam Sadegh (AS) University, Sisters Campus. Tehran. Iran
چکیده [English]

Background and Aim: In parallel with the widespread influence of cyberspace at both macro (government) and micro (citizens) levels, its security has also been in the spotlight. Although not all delinquent activities in cyberspace are the same in terms of subject, delinquent motive, importance and effects of perpetrating behavior, but because all delinquent behaviors in some way impair security in this space with delinquent behaviors in space Real share. Therefore, the present study was conducted to investigate and analyze new cybercrime prevention strategies.
Method: The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of research method. The research data has been studied inductively-deductively and while using library resources, it has examined various types of criminal and non-criminal preventive policies in the field of domestic and international law.
Results: It should be noted that crimes in cyberspace are committed in a different context and with a certain quality, so any preventive action, including social, situational and criminal prevention should be prepared in accordance with this space. Accordingly, and considering the specific characteristics of cybercrime, the approach to dealing with these crimes requires the adoption of special preventive measures in the form of social prevention.
Conclusion: Among the social measures to prevent the occurrence of cybercrime can be family-oriented programs, cyber-educational measures, raising media literacy, setting behavioral codes, informing and informing, participation and consensus, promotion, accountability and transparency, culture-building and media production

کلیدواژه‌ها [English]

 • cyber terrorism
 • cybercrime
 • prevention of cyber terrorism
 • cyberspace
 • international criminal law
احمری، حسین؛ کحلکی، غلامرضا و رحیم پور اصفهانی، حامد. (1395). تحلیل سازه‌انگارانه تروریسم سایبری و رویکرد نظام حقوقی به آن. پژوهش‌های روابط بین الملل، 6(19)، صص 305-333.
اسلامی، ابراهیم. (1394). مقابله با جرائم سایبری و حمایت از بزه‏دیدگان در حقوق بین‏الملل. رساله برای دریافت درجه دکتری رشته حقوق گرایش حقوق بین‏الملل. دانشگاه شهید بهشتی. تهران.
بهره‏مند، حمید و داودی، ذوالفقار. (1397). پیشگیری اجتماعی از جرائم امنیتی – سایبری. مطالعات حقوق کیفری و جرم‏شناسی دانشگاه تهران. (1)، صص 27-46.
داﻧﺶ، ﺗﺎج زﻣﺎن. (۱۳۹۳). ﻣﺠﺮم ﻛﻴﺴﺖ؟ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ چیست؟ چاپ دوازدهم. تهران: انتشارات کیهان.
شیرازی، غلامرضا. (1384). نقش پلیس محلی در پیشگیری از جرم. پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.
صبح‌دل، محمد. (1396). جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری اجتماعی. فصلنامه علمی - حقوقی قانون‌یار. 4(4)، صص 93-108.
قدیر، محسن و کاظمی ‏فروشانی، حسین. (1396). بررسی تطبیقی حقوق کیفری ایران با اسناد بین‏المللی در زمینه مقابله و پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری. مجله حقوقی بین‏المللی، (60)، صص 237-267.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه. (۱۳۸۳). مجموعه مقالات قوه قضاییه و پیشگیری از وقوع جرم. تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات.
مقیمی، مهدی. (1395). سیاست‏ها و تدابیر سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم سایبری، رساله برای دریافت درجه دکتری رشته حقوق گرایش حقوق بین‏الملل. دانشگاه شهید بهشتی. تهران.
موسوی، محمدرضا؛ حیدری، خدیجه و قنبری، سیدعلی. (1392). تأثیر تهدیدات امنیتی تروریسم سایبری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای مقابله با آن. فصلنامه علمی مطالعات بین المللی پلیس، 4(14)، صص 123-145.
میرعباسی، سید باقر و کورکی‌نژاد قرایی، مجید. (1397). قابلیت تحقق سایبر تروریسم و ارتباط آن با حق ذاتی دفاع مشروع مقرر در مادۀ 51 منشور سازمان ملل متحد. فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، 48(2)، صص 261-280.
دوره 3، شماره 1
فروردین 1399
صفحه 145-172
 • تاریخ دریافت: 09 فروردین 1399
 • تاریخ بازنگری: 18 اردیبهشت 1399
 • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1399