عوامل فردی موثر بر آستانه بزهکاری اطفال و نوجوانان از منظر پیشگیری رشدمدار

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی. دانشگاه تهران. ایران

چکیده

زمینه و هدف: عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان متعدد است و تنها یک عامل موجب به وجود آمدن آن نمی‌شود، مانند عوامل خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، نقش دوستان و همسالان و مانند آن که هر کدام دارای اثرات و آسیب‌های مخصوص به خود هستند که درنهایت موجب بزهکاری نوجوانان می‌شوند. یکی از این عوامل موثر عوامل فردی است. این پژوهش به بررسی عوامل فردی موثر بر آستانه بزهکاری اطفال و نوجوانان و راهکارهای پیشگیرانه آن می‌پردازد.
روش: روش این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است. همچنین شیوه گردآوری اطلاعات این نوشتار، روش کتابخانه‌ای است و با استفاده از منابع مختلفی از جمله کتاب، مقاله، پایان‌نامه و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی فارسی و خارجی انجام شد.
یافتهها و نتایج: با بررسی علل و تلاش در راستای کاهش و رفع آنها می‌توان میزان قابل توجهی از بزهکاری کودکان و نوجوانان کاست و از مزمن شدن بزهکاری آنان در آینده جلوگیری به عمل آورد زیرا از منظر جرم‌شناسی رشدمدار، جرم در طول سال‌های متمادی سنین انسان، شکل می‌گیرد؛ در نتیجه قبل از اینکه کودک خود را بزهکار بشناسد می‌توان با مداخله سریع در خود و محیط پیرامونش عوامل خطری را که موجب بزهکاری او می‌شوند کاهش داده یا از بین برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Individual Factors Affecting the Threshold of Juvenile Delinquency from the Perspective of Developmental Prevention

نویسندگان [English]

  • mehrnoosh aboozari 1
  • Fateme Jazebi 2
1 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology. Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
2 Master of Criminal Law and Criminology. University of Tehran.
چکیده [English]

Background and Aim: Factors affecting juvenile delinquency are numerous and do not cause only one factor, such as family, economic, social factors, the role of friends and peers, and each of which has its own effects and harms. Which ultimately lead to juvenile delinquency. One of these effective factors is individual factors. This study examines the individual factors affecting the threshold of juvenile delinquency and its preventive strategies.
Method: The method of this research is based on descriptive-analytical method. Also, the data collection method of this article is a library method and was done using various sources such as books, articles, dissertations and Persian and foreign Internet information databases.
Results and conclusion: By examining the causes and efforts to reduce and eliminate them, it is possible to significantly reduce the delinquency of children and adolescents and prevent their chronic delinquency in the future, because from the perspective of growing criminology, crime over many years of human age. As a result, before a child can identify himself as a delinquent, the risk factors that lead to delinquency can be reduced or eliminated by quickly intervening in himself and his environment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual factors
  • delinquency threshold
  • juvenile delinquency
  • developmental prevention
اسماعیلی، فائزه. (1384). تعریف کودک. مجله دادرسی، شماره ۵، صص 22-28.
آقاجانی، احمد. (1390). آموزش مهارت حل مسئله به کودکان. مجله کودک، نوجوان و رسانه، 1(۱ و ۲)، صص 82-102.
بابائی، محمدعلی. (1398). جرم‌شناسی بالینی. چاپ سوم. تهران: نشر میزان.
پورمحی‌آبادی، حسین و زند رضوی، سید سیامک. (1395). چالش‌های عاطفی خانواده و تأثیر آن بر بزهکاری کودکان. مجله حقوق جزا و سیاست جنایی، 1(1)، صص 25-50.
پورنجف، حیران، رستمی، پوران و عبداللهی، زهرا. (1388). تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش جوانان پسر محلات حاشیه‌ای در خصوص مضرات مصرف مواد مخدر. فصلنامه اعتیاد پژوهی سومصرف مواد، ۳(۱۲)، صص 31-40.
جلالی، محسن و پوراحمدی، الناز. (1398). اثربخشی آموزش ابراز وجود بر سلامت روانشناختی و عزت نفس نوجوانان. اندیشه و رفتار، ۵(۱۷)، صص 27-36.
حبیبی، مرضیه. (1399). تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر میزان خلاقیت و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دختر پایه دوم دوره دوم متوسطه. رویش روانشناسی، ۹(۱)، صص 57-64.
حسینی، سید محمد و متولی زاده نائینی، نفیسه. (1391). بررسی نظریه برچسب‌زنی با نگاه به منابع اسلامی. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، 42(4)، صص 117-136.
حیدرپور، سوزان و همکاران. (1387). تاثیر آموزش مهارت های برقراری ارتباط موثر بر افزایش عزت نفس و کاهش کم رویی معلولان جسمی - حرکتی استان تهران. نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی)، 3(4)، صص 41-52.
خدادادی، ابوالقاسم و افتخار، مریم. (1395). بازتوانی بزه‌دیده در پرتو بزه‌دیده‌شناسی بالینی. پژوهش حقوق کیفری، 5(۱۷)، صص 127-154.
خشوعی، مهدیه سادات. (1388). انعطاف‌پذیری از دیدگاه روان‌شناسی تحولی. پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد، 5(۱۹)، صص 1-32.
زراعت‌کار، هانیه و همکاران. (1398). تاثیر استفاده از داستان در آموزش مهارت حل مسئله به کودکان. رویش روان‌شناسی، ۸(4)، صص 85-92.
سپهریان، فیروزه. (1386). مطالعه تاثیر آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر شیوه‌های مقابله با فشار روانی. پژوهش‌های روانشناسی دانشگاه تبریز، 2(8)، صص 70-84.
سرداری، داور و سرداری، عوض. (1396). تاثیر رسانه‌ها در پیشگیری از وقوع جرم با تاکید بر پیشگیری از جرایم کودکان بزهکار. کنفرانس پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی حقوق و علوم اجتماعی. شوشتر.
سهرابی، فائزه، خانجانی، زینب و زینالی، شیرین. (1394). اثربخشی آموزش فرزندپروری والدین بر کاهش علائم اختلال سلوک و بهبود سبک‌های فرزندپروری. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، ۱۷(۲)، صص 24-30.
سیاوشی، طیبه. (1398). سازوکارهای حقوقی برای حمایت از کودک. روزنامه ایران.
شفیعی، صابر، عسکری، بهروز و علیمحمدی، رضا. (1399). مهارت‌های زندگی. پیشرفت‌های نوین در روان‌شناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش، 3(22)، صص 51-63.
شهنی، یاسمن. (1398). بررسی چالش‌های موجود در سن مسئولیت کیفری. پنجمین همایش ملی حقوق (تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران).
صالحی‌مقدم، امیرمهدی و بهرامی نژاد مغوییه، علی. (1394). بررسی مفاهیم مشابه با تجری در قانون مجازات اسلامی و رابطه تجری با حالت خطرناک. فصلنامه علمی پژوهشی فقه و تاریخ تمدن، ۱۱(۴۴)، صص 46-77.
صدیقی، یداله. (1396). دلایل گرایش به بزهکاری در اطفال با تاکید به نظریات جرم‌شناسی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی.
عباسی عزیزی، سوگند و همکاران. (1395). نقش تغذیه در دوران بارداری. همایش علمی دانشجویان علوم تغذیه. تهران.
عبداللهی، افشین و همکاران. (1390). توجه به حالت خطرناک برای مدیریت و کنترل بزهکاری. مجله تعالی حقوق، 4(۱۳ و ۱۴)، صص 113-124.
علیوردی‌نیا، اکبر و سهرابی، مریم. (1394). تحلیل اجتماعی قلدری در میان دانش آموزان (مطالعه موردی دوره متوسطه شهر ساری). فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی، ۴(۱)، صص 9-39.
قانون جدید مجازات ایران و اسناد بین‌المللی. مجله تحقیقات جدید در علوم انسانی، 2(3)، صص 16-32.
کاوه، محمد. (1391). آسیب‌شناسی بیماری‌های اجتماعی. چاپ اول. تهران: نشر جامعه‌شناسان.
کمیجانی، مهرناز. (1388). گذری بر راهبردهای درمانی اختلال سلوک. تعلیم و تربیت استثنائی، شماره های ۹۵ و ۹۶، صص 40-45.
محسنی، فرید. (1393). دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشدمدار. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی قضایی، شماره ۶۶، صص 145-168.
محمدنسل، غلامرضا. (1393). نقش وراثت ژنتیک در بزهکاری. روزنامه ایران، شماره ۵۸ و ۵۹.
مختاری، بهرام. (1391). علت‌یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان. مجله اصلاح و تربیت، شماره ۱۲۰.
مسببی اصفهانی، عصمت و همکاران. (1398). عوامل ژنتیکی موثر در بزهکاری کودکان و نوجوانان. پنجمین کنفرانس بین‌المللی
معصومی‌راد، رضا. (1389). بررسی الگوهای کاهش تقاضای مواد مخدر در ایران. تهران: نشر جامعه و فرهنگ.
مهدوی، محمود. (1391). پیشگیری از جرم. چاپ دوم. تهران: نشر سمت
مهدی‌نژاد، راضیه و حیاتی، داود. (1394). اثربخشی آموزش مهارت ارتباطی به شیوه گروهی بر سلامت روان و ابراز وجود نوجوانان دختر تحت سرپرستی کمیته امداد امام خمینی شهرستان ماهشهر. دستاوردهای روانشناسی بالینی، 1(3)، صص 1-18.
مهرگان، شهریار. (بی تا). حالت خطرناک در مرتکبین اسیدپاشی، مجله دادرسی.
میرهادی، توران. (1382). سرانجام کودک کیست. فصلنامه داخلی شورای کتاب، ۴۱(۱).
نجفی توانا، علی. (1377). جرم‌شناسی. چاپ اول. تهران: نشر خیام.
نوری، علی و همکاران. (1395). شناسایی حالت خطرناک و شخصیت بزهکار. سومین کنفرانس بین‌المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی.
واحد آموزش اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه. (1393). کلیات پیشگیری از وقوع جرم. تهران: قوه قضائیه.
یعقوبی، علی، احمد آقایی، جان و کاردوست جورشری، مژگان. (1393). رویکردهای جرم‌شناختی یقه سفیدان. پژوهشنامه حقوق کیفری، ۵(۲)، صص 191-219.
یوسف‌وند، اسداله. (1396). پیشگیری از بزهکاری اطفال و بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد.
یوسفی‌زاده، معصومه. (1395). مطالعه تطبیقی خدمات عمومی و عام المنفعه به عنوان کیفر جایگزین حبس اطفال و نوجوانان در قانون جدید مجازات ایران و اسناد بین المللی. فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، 2(3)، صص 201-213
Flores, Robert. (2003). Risk and protective factors of child delinquency. child delinquency.
Sampson, robert and laub, John. (2004). A general age- graded theory of crime. Prepared for Advances in Criminological theory, 13.
Shader, Michael. Risk factors for delinquency, u. s department of justice.