پیشگیری از جرم در نگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

چکیده

زمینه و هدف: پیشگیری از وقوع جرم یکی از مسائل مهم و قابل ‌تأمل در مباحث جرم‌شناسی و علم حقوق است که در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی همواره مدنظر اندیشمندان و بزرگان بوده و پژوهش‌های فراوانی درباره نحوه پیش‌دستی از ارتکاب بزه در این علوم انجام شده است.
روش: روش پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و داده‌های آن با مراجعه به اسناد، سخن‌رانی‌ها، کتاب‌ها و مقالات مرتبط جمع‌آوری شد. در این نوشتار سعی شده است در بررسی ساختاری - سازمانی پیشگیری از وقوع جرم و با روش اسنادی و تحلیل نتایج برخی از تحقیقات و سخنان حکیمانه رهبری، مطالبی متفاوت از پژوهش‌ها و کتب پیشین که بیشتر به‌صورت موردی و جزئی بوده‌اند، ارائه و یک شمای کلی باتوجه به ایرادات ساختاری پیشگیری از جرم به‌صورت «بومی» ارائه شود.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) پیشگیری از جرائم فقط توسط یک قوه (قوه قضاییه) امکان‌پذیر نیست و با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست؛ بنابراین تشکیل شورای عالی پیشگیری از جرم یکی از اقدامات دقیق و علمی است و برای دست‌یابی کامل‌تر به آن، سایر قوا و نهادهای حاکمیتی لازم است به‌صورت جدی ایفای نقش کنند.
نتایج: از یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که اقدامات زیادی درباره پیشگیری از جرم انجام ‌شده است ولی تحقق نیافتن همه اهداف پیشگیری از جرم می‌تواند ناشی از عواملی مانند همکاری غیر جدی قوا در پیشگیری از جرم به‌صورت عملی، نامشخص بودن اولویت‌های پیشگیری از جرم، تغییر اولویت‌های پیشگیری در قوه قضاییه، نبود نیروهای متخصص و آموزش‌دیده در زمینه پیشگیری از جرم ، آمره نبودن مصوبات شورای پیشگیری از جرم، نبود فرمانده واحد برای تعیین اولویت‌ها، مشارکتی و تخصصی نبودن پیشگیری از جرم، نبود چارچوبی صحیح برای فرهنگ‌سازی در این زمینه و موازی‌کاری برخی از نیروهای سه قوه و نهادهای زیرمجموعه آن‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Crime Prevention from the Supreme Leader Perspective

نویسندگان [English]

 • amir samavati pirouz 1
 • Hassan bigdeli 2
1 a member of the scientific board and Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, criminal law and criminology department, Islamic Azad University, Karaj Branch
2 M.A in Criminal law and Criminology, Islamic Azad University, Karaj Branch.
چکیده [English]

Background and Aim: Crime prevention is one of the most important and usable issues in criminology and jurisprudence that in the years after the Islamic Revolution has always been considered by thinkers and elders and a lot of researches are conducted on how a crime may be committed.
Method: The present study is a descriptive-analytical research and its data were collected by referring to related documents, speakers, books and articles.
Results: The findings of the study show that according to the orders of the Supreme Leader, the prevention of crimes by only one branch (judiciary) is not possible and is faced with many problems; Therefore, the High Council for Crime Prevention is one of the most accurate and scientific, and in order to fully arrest it, it is necessary for other powers and government institutions to play a serious role.
Conclusion: Lots of efforts on crime prevention has been conducted, but the aims are not fulfilled yet. Uncertainty of crime prevention priorities, change of prevention priorities in the judiciary, lack of expertise and training in crime prevention (especially in the field of economic crimes), lack of approval of the approvals of the Crime Prevention Council, single command for the first time, participation and lack of expertise in crime prediction, lack of proper framework for culture building in this field and parallelism of some people, are among the reason of these unsuccessful efforts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crime
 • Crime Prevention
 • Supreme Council for Crime Prevention
 • Judiciary
 • Supreme Leader
بیگدلی، حسن. (1399). تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی. چاپ نخست. تهران: انتشارات امجد.
جهانتاب، محمد و داودی، ابراهیم. (1391). ارتقای مشارکت محلی در پیشگیری از جرم. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 7(22)، صص 107-128. قابل بازیابی از: http://cps.jrl.police.ir/article_13561.html
حاجی‌تبار فیروزجایی، حسن. (1398). نقش نهادهای مذهبی در پیشگیری از جرم: چالش‌ها و راهکارهای مقابله با آن. مجله پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، 15(56)، صص 47-68. قابل بازیابی از: http://ijrj.baboliau.ac.ir/article_666893.html
حیدرزاده، الهام و مظفری‌زاده، سجاد. (1392). پیشگیری از جرائم زیست‌محیطی. مجله اخلاق زیستی، 3(7)، صص 192-163. قابل بازیابی از: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/13979
دهخدا، علی‌اکبر. (1390). لغت‌نامه. جلد هشتم. تهران: چاپخانه مجلس.
ساریخانی، عادل و سلطانی بهلولی، مریم. (1395). نقش قوه مجریه در پیشگیری اجتماعی از جرم. مجله حقوقی دادگستری، 80(۹۴)، صص 141-154. قابل بازیابی از: http://www.jlj.ir/article_21936.html
ساعد، محمدجعفر. (1386). پیشگیری از وقوع جرم و کارکرد بسیج در تضمین امنیت اجتماعی. فصلنامه مطالعات بسیج، 10(34)، صص 73-106. قابل بازیابی از: http://ensani.ir/fa/article/105724
شیری، عباس. (1396). نقد و بررسی قانون پیشگیری از جرم مصوب 07/06/1394. فصلنامه علمی رهیافت پیشگیری از جرم، پیش ‌شماره اول،  صص 7-20. قابل بازیابی از: http://www.jcpa.ir/article_189185.html
گروه پژوهشی حقوق جزا و جرم‌شناسی اداره کل پژوهش اطلاع‌رسانی. (1387). نقد و بررسی لایحه پیشگیری از جرم. فصلنامه اطلاع رسانه حقوقی، 6(15 و 16)، صص 219-245. قابل بازیابی از: http://ensani.ir/fa/article/291404
محمدنسل، غلامرضا. (1388). پلیس و سیاست پیشگیری از جرم. تهران: مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
مختاری، راضیه. (1389). نقش پلیس در پیشگیری از جرائم سازمان‌یافته. فصلنامه کارآگاه، 4(3)، صص 26-48. قابل بازیابی از: http://det.jrl.police.ir/article_10537.html
معظمی، شهلا. (1386). پیشگیری جرم‌شناختی، مجموعه مقالات. تهران: انتشارات مجد.
معین، محمد. (1375). فرهنگ فارسی. تهران: انتشارات سپهر.
مؤذن‌زادگان، حسینعلی و افشاری، فاطمه. (1392). نقش رسانه در پیشگیری از جرم در سیاست جنایی ایران. فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، 18(64)، صص131-158. قابل بازیابی از: http://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-365-fa.html
نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1383). پیشگیری عادلانه از جرم. مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر آشوری. تهران: انتشارات سمت.
دوره 4، شماره 1
فروردین 1400
صفحه 13-36
 • تاریخ دریافت: 15 اسفند 1399
 • تاریخ بازنگری: 20 فروردین 1400
 • تاریخ پذیرش: 15 اردیبهشت 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 15 اردیبهشت 1400