هیئت‌های مذهبی و پیشگیری از جرم

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع). تهران. ایران.

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع). تهران

چکیده

زمینه و هدف: جرم، انحراف و آسیب‌های اجتماعی؛ پدیده‌هایی هستند که در طول تاریخ، جوامع بشری را درگیر ساخته است و برای پیشگیری از آن و ایجاد امنیت در جامعه، اندیشمندان مختلف عرصه‌های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، جرم‌شناسی و مانند آنها، تدابیر مختلف کیفری و غیرکیفری بکار گرفته‌اند. با ناکارآمدی صِرف تدابیر کیفری، نظریه‌های نوینی درخصوص اقدام‌های پیشگیرانه مبتنی بر روش‌های غیرکیفری ارائه شد تا زمینه‌های ارتکاب جرم در جامعه را کاهش دهد. یکی از روش‌های غیرکیفری، دخالت‌دادن نهادهای اجتماعی و مردمی، برای تقویت عوامل مقاومت‌زا و تقلیل عوامل خطر است.
روش: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی – تحلیلی است و داده‌های آن به روش اسنادی و کتابخانه‌ای و با ابزار فیش‌برداری از کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقاله‌های مرتبط جمع‌آوری شده است.
یافته‌ها: در پژوهش حاضر، از یک‌سو به اثرگذاری هیئت بر ابعاد وجودی انسان یعنی عقل نظری (بینش) و عقل عملی (گرایش) و نقش آن در پیشگیری از جرم نگریسته شده و از سوی دیگر به ابعاد اجتماعی هیئت و تشکیلات آن پرداخته شد.
نتایج: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هیئت‌های مذهبی به‌عنوان یک نهاد اجتماعی مردم‌نهاد، می‌توان ضمن جامعه‌پذیری، الگوسازی و هویت‌بخشی به نسل جوان، بینش، انگیزه و رفتار مجرمانه را با شکوفایی و تحوّل عقل نظری و عقل عملی، از آنان سلب کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious Ceremonies and Crime Prevention

نویسندگان [English]

  • salman emrani 1
  • hamed zare shahne 2
1 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Imam Sadegh (AS) University. Tehran. Iran
2 MA in Criminal Law and Criminology, Imam Sadegh (AS) University. Tehran. Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Crime, deviance and social harms; these are phenomena that have affected human societies throughout history, and to prevent it and create security in society, various thinkers in the fields of sociology, psychology, criminology and the like have used various criminal and non-criminal measures. With the ineffectiveness of criminal measures alone, new theories of preventive measures based on non-criminal methods were proposed to reduce the grounds for crime in society. One of the non-criminal methods is the involvement of social and popular institutions to strengthen the resistance factors and reduce the risk factors.
Method: This research, considering that it is both a historical research and an attempt to identify phenomena between objects; It utilized a documentary method that is considered descriptive-analytical type.
Results: In the present study, on the one hand, the effect of the board on the dimensions of human existence, namely theoretical intellect (insight) and practical intellect (tendency) and its role in crime prevention were looked at and on the other hand, the social dimensions of the board and its organization.
Conclusion: The research findings show that by using the capacities of religious organizations as a non-governmental social institution, while socializing, modeling and identifying the young generation, criminal insight, motivation and behavior can be deprived of theoretical and practical reason by flourishing and evolving.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious ceremonies
  • Crime Prevention
  • Theoretical Wisdom
  • Practical Wisdom
  • Social Institutions
ابن‌شعبه حرانى، حسن بن على. (1404). تحف العقول عن آل الرسول صلى‌الله‌علیه‌وآله. قم: جامعه مدرسین.
احمدی، ابوالفضل. (1384). بررسی جامعه‌شناختی رابطه سبک زندگی و هیئت‌های مذهبی. نشریه علمی تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی، 9(83)، صص 10-41.
بخشایش، علیرضا. (1379). روان‌شناسی عمومی. یزد: انتشارات یزد.
بستانی، فواد افرام. (1370). المنجد الابجدی. رضا مهیار، مترجم. تهران: اسلامی.
تهرانی، مجتبی. (1391). ادب الهی (کتاب دوم: مبانی تربیت). تهران: موسسه فرهنگی پژوهشی مصابیح الهدی.
جوادی آملی، عبدالله. (1387). حکمت علوی. قم: اسرا.
جوان‌جعفری، عبدالرضا. (1391). رهنمودهای عملی پیشگیری از جرم. تهران: نشر میزان.
حر عاملی، محمد بن حسن. (1414). هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه علیهم­السلام. جلد 1. مشهد: آستان قدس رضوی.
حسینی الخامنه‌ای، سیدعلی. (1383). دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری. 27/12/1383.
خسروشاهی، قدرت­الله. (1393). پیشگیری از جرم در آموزه­های قرآن. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
شوشتری، شیخ جعفر. (1391). الخصائص الحسینیه. صادق حسن زاده، مترجم. قم: آل علی (علیه­السلام).
طباطبایی، سیدمحمدحسین. (1363). المیزان (دوره 20 جلدی). جلد 19. تهران: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی.
فقیهی، سیداحمد. (1392). روش­های تربیت اخلاقی در المیزان. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
کوهی اصفهانی، کاظم. (1386). واکاوی آموزه­های اسلامی در زمینه پیشگیری از بزهکاری (براساس مدل جرم‌شناسی). دانشگاه علوم اسلامی رضوی. مشهد.
مجلسی، محمدباقربن­محمدتقی. (1403). بحارالأنوار. جلد 1. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
محمدنسل، غلامرضا. (1391). راهنمای کارگاه علمی-کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب­های اجتماعی. تهران: نشر میزان.
مصباح یزدی، محمدتقی. (1393). عقل و احساس در هیئت. فانوس - در جستجوی هیئت تراز انقلاب اسلامی -، 1393(13)، صص 15-3.
معتمدی کاشانی، سیدحسین. (1379). عزاداری سنتی شیعیان در بیوت علما و حوزههای علمیه و کشورهای جهان. جلد 2. قم: عصر ظهور.
موسوی الخمینی، روح الله. (1360). حفظ نظام جمهوری اسلامی (بیان وظایف روحانیت)، 04/08/1360.
موسوی الخمینی، روح الله. (1385). صحیفه امام. جلد 17. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1390). جزوه مباحثی در علوم جنایی. تقریرات درس جرم‌شناسی. دانشگاه شهید بهشتی.