دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-181 

مقاله پژوهشی

پیشگیری از جرم با تکیه بر فرهنگ عامه

صفحه 13-44

10.22034/jcpa.2021.244989

سعید قماشی؛ الهه عربشاهی کاشی


مقاله مروری

نقش انگیزه در تحقق جرم و میزان مجازات در حقوق ایران

صفحه 45-64

10.22034/jcpa.2021.246879

محمد قلی زاده سلطان آبادی؛ محمد صفری؛ حمیدرضا محمدزاده مهنه؛ روح‌اله شادمان فخرآبادی


مقاله ترویجی

هیئت‌های مذهبی و پیشگیری از جرم

صفحه 65-90

10.22034/jcpa.2021.247100

سلمان عمرانی؛ حامد زارع شحنه


مقاله ترویجی

تجربه‌محوری، تلاشی برای کاهش جرم در نظام عدالت کیفریِ انگلستان

صفحه 119-140

10.22034/jcpa.2021.246950

سیده سمانه حسینی؛ محمدرضا کاظمی گلوردی؛ مجید شایگان فرد


مقاله پژوهشی

نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در ترک وابستگی روانی به مواد مخدر

صفحه 141-170

10.22034/jcpa.2021.247258

محمدرضا رهبرپور؛ علی حاجی ابوالقاسم دولابی