اهداف و چشم انداز

فصلنامه علمی رهیافت پیشگیری از جرم به‌منظور بسترسازی و فراهم کردن شرایط انتشار یافته‌های علمی و تمرکز بیشتر بر موضوعات پیشگیری از جرم با اهداف زیر، انتشار مقالات با کیفیت را دنبال می‌کند:

1- توسعه دانش پیشگیری از جرم در حوزه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی؛

2- ارتقای دانش پیشگیری از جرم در کلیه حوزه‌های حقوقی و قضایی؛

3- هم‌افزایی بین‌ رشته‌ای برای ارتقاء دانش پیشگیری از جرم؛

4- ارتقاء دانش مدیران و کارشناسان قوه قضائیه؛

5- انتشار یافته‌های مرتبط بر گرفته از طرح‌های پژوهشی، رساله‌های دکتری و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌های کشور.