راهنمای نویسندگان

پژوهشگران و نویسندگان محترم:

سلام وقت بخیر، رعایت نکات زیر برای پذیرش و انتشار مقاله الزامی است.

لطفا اطمینان پیدا کنید که تمام نکات را زیر در مقاله رعایت کرده‌اید، تا مقاله شما زودتر به مرحله انتشار برسد.

با تشکر (فصلنامه رهیافت پیشگیری)

 

برای دریافت فرم تعارض منافع کلیک کنید.

 

برای دریافت فرم تعهدنامه کلیک کنید.

 

 • چکیده مقاله با تیترهای ابتدای متن «زمینه و هدف، روش، یافته‌ها، نتایج و واژگان اصلی» تفکیک شود و حجم آن بدون احتساب عنوان مقاله، نام نویسندگان، کلیدواژه‌ها و پاورقی‌ها، بین 250 تا 300 کلمه تنظیم شود؛
 • تیترهای اصلی مقاله شامل: عنوان، چکیده، مقدمه (شامل بیان مسئله، سوالات، پیشینه و مبانی نظری)، روش، یافته‌ها،‌ بحث و نتیجه‌گیری، سپاسگزاری، فهرست منابع باشد
 • موضوع پیشگیری از جرم در مقاله ارسالی برجسته باشد. از ارسال مقالات صرفا حقوقی بدون رویکرد پیشگیرانه خودداری کنید.
 • غیر از تیترهای اصلی مقاله که جدای از متن هستند، سایر تیترها حذف و درصورت نیاز ابتدای متن قرار گیرند.
 • نیاز به درج چکیده لاتین در فایل اصلی مقاله نیست.
 • موارد اصلاح شده را رنگی کنید و کامنت‌ها را حذف نکنید؛
 • فایل‌های اصلاحی را فقط از طریق سامانه نشریه ارسال کنید و تغییرات در فایل ورد مقاله را در فیلدهای سامانه نیز اعمال کنید.
 • حجم مقاله بین 6500 تا 7000 کلمه باشد؛
 • برای کاهش حجم مقاله از سرهم نویسی و چسباندن کلمات خودداری کنید.
 • مشخصات نویسندگان را هم در فایل مقاله و هم در سامانه به‌صورت کامل درج کنید (دانشگاه، گروه علمی، مرتبه علمی، رایانامه) (رایانامه همه نویسندگان نوشته شود)؛
 • (((نویسنده مسئول مشخص شود، در مقالات برگرفته از رساله و پایان‌نامه، استاد راهنما، نویسنده مسئول است. در سایر مقالات باید عضو هیئت علمی به‌عنوان نویسنده مسئول درج شده باشد)))
 • درج رایانامه همه نویسندگان الزامی است؛
 • اگر مقاله برگرفته از پایان‌نامه، رساله یا طرح تحقیقاتی است در پاورقی صفحه اول مقاله درج شود. (این مقاله برگرفته از پایان‌نامه/رساله/طرح پژوهشی با عنوان «........» رشته ..... دانشکده ..... دانشگاه .... است)؛
 • ویرایش ادبی متن به دقت انجام شود و ایرادات نگارشی و تایپی به‌خوبی برطرف شود؛ پاورقی‌ها را یکدست کنید و در فهرست منابع نام فصلنامه و کتاب و طرح‌ها را ایتالیک کنید.
 • چکیده لاتین فایل جداگانه از طریق سامانه ارسال شود؛
 • فقط مطالب 10 سال اخیر استفاده شود؛
 • در اولین بار ارجاع به یک منبع، به جای «و همکاران»‌ نام خانوادگی همه نویسندگان نوشته شود؛
 • ارجاعات را از پاورقی به متن منتقل کنید. شماره صفحه همه ارجاعات نوشته شود و فاصله بین اجزای ارجاع در کل متن به این صورت اصلاح شود (سکرکا، 2007، ص 133)؛
 • پاورقی‌ها را از نظر فونت، اندازه و علائم یکدست کنید و از درج et al در پاورقی خودداری کنید و نام خانوادگی همه نویسندگان را بنویسید.
 • فقط و فقط منابع 10 سال اخیر استفاده شود و حداقل یک مقاله از هریک از سه سال اخیر استفاده شود؛ (حداکثر 2 منبع اصلی قدیمی در مبانی نظری استفاده شود).
 • علاوه بر پیشینه های مرتبط سایر فصلنامه‌ها‏، درصورت وجود مقاله مرتبط، یک پیشینه هم از مقالات منتشرشده در فصلنامه رهیافت پیشگیری استفاده کنید.
 • معادل لاتین اسامی و اصطلاحات در پاورقی درج شود؛
 • در متن به جداول و شکل و نمودارها اشاره شود؛
 • پیشینه قبل از مبانی نظری و از حالت جدول خارج شود و به صورت پیوستار متنی و به ترتیب سال انتشار از جدید به قدیم نوشته شود؛ (نمونه نحوه نگارش پیشینه: زمانی، داودی و طالبیان (1397) در پژوهشی با عنوان «چالش‌های پلیس در پیشگیری از قتل» که جامعه آماری آن شامل ............ و روش انجام پژوهش به‌صورت .......... بود به این نتایج رسیدند که ....................) عنوان پژوهش‌های پیشینه را در داخل گیومه «.........» قرار دهید و پس از درج سال انتشار و ذکر جامعه مورد مطالعه پژوهش، به نتایج آن اشاره شود.
 • عنوان پژوهش‌های پیشینه را در داخل گیومه اضافه کنید و به جامعه مورد مطالعه پژوهش پیشینه اشاره کنید. (نمونه پیشینه را در یکی از مقالات فصلنامه مطالعه کنید)
 • از پیشینه‌های غیر فارسی نیز استفاده شود؛
 • جمع‌بندی پیشینه، انتهای پیشینه‌ها اضافه شود. منظور از جمع‌بندی پیشینه، مشخص کردن نوآوری و سهم دانش‌افزایی پژوهش نسبت به پژوهش‌های پیشینه است.
 • منبع مدل مفهومی نوشته شود؛        
 • منبع شکل‌ها و جداول نیز نوشته شود.
 • اعداد جداول به صورت فارسی تایپ شوند و به جای نقطه در اعداد دارای اعشار از ممیز استفاده شود (/)؛
 • هر رابطه (فرمول) در یک سطر نوشته شود؛
 • توضیحات مربوط به جداول، شکل‌ها و نمودارها، قبل از آنها نوشته شود؛
 • در ابتدای قسمت یافته‌ها، ویژگی‌های جمعیت شناختی آورده شود؛
 • تصاویر دارای متن، اجزاء و عناصر الگو و مدل‌های پژوهش به‌صورت جذاب و هماهنگ طراحی شوند و نوشته‌های درون آنها قابل ویرایش باشند؛
 • عنوان‌دار بودن و ترتیب شماره جدول‌ها، شکل‌ها و نمودارها کنترل شود؛ (عنوان جداول، بالای آن- عنوان شکل و نمودار، پایین آنها)
 • ترتیب شماره جدول‌ها، شکل‌ها و نمودارها کنترل شود و در متن به آنها اشاره شود؛
 • در قسمت بحث و نتیجه‌گیری از تکرار ادبیات پژوهش و مبانی نظری خودداری شود و متناسب با هر پرسش یا فرضیه پژوهش، نتیجه به دست آمده تبیین شود
 • متناسب با پرسش‌های پژوهش، پیشنهادها دسته‌بندی شوند و برای هر پرسش به نتیجه اشاره و سپس پیشنهاد ارائه شود؛
 • با اشاره به نتایج پژوهش، پیشنهادهای کاربردی و اجرایی به همراه نحوه اجرا در پایان بخش نتیجه گیری ارائه شود؛
 • در پایان مقاله در حد دو الی سه جمله سپاسگزاری نوشته شود؛
 • هماهنگی ارجاعات درون متن و فهرست منابع هم در منابع فارسی و هم لاتین رعایت شود؛ کلیه منابع را کنترل کنید که در متن استفاده شده باشند و برعکس؛
 • با مراجعه به یکی از مقالات آخرین شماره فصلنامه رهیافت پیشگیری نگارش فهرست منابع اصلاح شود.
 • در خصوص نحوه نگارش فهرست منابع درخصوص مقالات در بخش فارسی، دوره و شماره فصلنامه به این صورت نوشته شود. 5(1)، صص 67-86. درخصوص مقالات لاتین، به این صورت نوشته شود:6(3), pp 93-110.
 • در فهرست منابع:
  1. نام فصلنامه، کتاب و طرح‌ها را ایتالیک کنید. (فاصله و علائم بین کلمات را رعایت کنید)
  2. نام کوچک نویسندگان در فهرست منابع به‌طور کامل نوشته شود و از درج و همکاران خودداری کنید.
  3. درخصوص مقالات لازم است لینک فایل اینترنتی که منتهی به صفحه چکیده مقاله است، اضافه شود. مانند: http://journals.police.ir/article_19892.html
  4. در خصوص مقالات فارسی، دوره و شماره فصلنامه به این صورت نوشته شود (عدد اول، سال – عدد دوم، شماره): 5(1)، صص 67-86. قابل بازیابی از: (لینک فایل اینترنتی مقاله بعد از دو نقطه اضافه شود) (فقط برای مقالات). درخصوص مقالات لاتین، به این صورت نوشته شود:

6(3), pp 93-110. Retrieved from: 

 1. نمونه نگارش فهرست منابع:

پایان‌نامه: زمانی، مهدی. (1396). چالش‌های پلیس در پیشگیری از قتل توسط اتباع غیرمجاز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی. دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران.

مقاله: متقی، سمیرا؛ صادقی، محمد و دلالت، مراد. (1395). نقش امنیت در توسعه گردشگری بین‌المللی (نمونه موردی: گردشگران خارجی شهر یزد). گردشگری شهری، 3(1)، صص 77-91. قابل بازیابی از: https://jut.ut.ac.ir/article_60511.html

کتاب: دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل. (1398). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. چاپ سیزدهم. تهران: نشر صفار.

ترجمه: رابینز، استیون پی. (1390). تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی. سیدمهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد، مترجمان. چاپ سی و سوم. تهران: نشر اشراقی.

 

وبگاه نشریه: http://jcpa.ir

نکته: مقاله از طریق وبگاه نشریه دریافت می‌شود و از همان طریق نیز قابل پیگیری است.