اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 183
تعداد پذیرش 79
تعداد پذیرش بدون داوری 18
تعداد عدم پذیرش 62
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 51

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 50
تعداد مشاهده مقاله 25469
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 8833
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 43 روز
متوسط زمان داوری 7 روز
متوسط زمان پذیرش 84 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 113 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 43 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 36 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 208 روز
درصد پذیرش 43 %