حوزه‌های موضوعی فصلنامه

فصلنامه رهیافت پیشگیری از جرم، وابسته به مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در حوزه های پژوهشی زیر مقاله می پذیرد:

-              پیشگیری از جرم در اسلام؛

-              راهبردهای پیشگیری از جرم؛

-              عوامل محیطی و پیشگیری از جرم؛

-              پیشگیری از جرایم علیه زنان، کودکان، نوجوانان و...؛

-              پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی؛

-              پیشگیری از بزه‌دیدگی و بزهکاری مکرر؛

-              نقد و ارزیابی برنامه‌ها و راهبردهای پیشگیری از جرم؛

-              مطالعه‌‌‌‌‌‎‌ تطبیقی رویکردهای پیشگیرانه از جرایم؛

-              پیشگیری از جرم در اسناد و رویّه‌های بین‌المللی؛

-              پیشگیری اختصاصی از جرایم (مانند قتل، سرقت، جرایم مواد مخدر و...)؛

-              مدیریت پیشگیری از جرم، نقش و جایگاه سازمان ها در آن؛

-              رویکردهای پیشگیری از جرایم

مدیرمسئول: دکتر اصغر جهانگیر، سردبیر: دکتر معصومه اسماعیلی، دبیر تحریریه: دکتر محمود مهدوی             دبیر تخصصی: دکتر ابراهیم داودی

از کلیه پژوهشگران و علاقمندان محترم دعوت به‌عمل می‌آید مقالات خود را براساس شرایط و ضوابط مندرج در راهنمای نویسندگان تنظیم کرده و از طریق سامانه نشریه ارسال کنید:

آدرس سامانه ارسال مقاله: www.jcpa.ir

رایانامه: jcpa.ir@gmail.com
شماره تماس در شبکه های اجتماعی : 09393038902